Sokolové ve Mšeném-lázních otevírají zrekonstruovanou sokolovnu / 26.02.2020

Jedna z nejvýznamnějších sokolských investičních akcí v Ústeckém kraji, rekonstrukce sokolovny v Mšeném-lázních, je úspěšně u konce. Místní sokolové spolu s čestnými hosty slavnostně zahájí její provoz tuto neděli 1.března 2020. Rozsáhlá přestavba budovy za více než 10 milionů korun znamená velký impuls v 108leté historii mšenského Sokola.

Místní Sokol rekonstrukci připravoval od roku 2012, nakonec se ji podařilo zafinancovat především díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a také výjimečné podpoře obce Mšené-lázně. Sokol také přispěl z vlastních prostředků, spoustu práce provedl svépomocí.

„Pro nás je klíčová dlouhodobá podpora od města, obzvlášť v situaci, kdy od roku 2017 sportovní kluby nedostávají vůbec žádné prostředky na provoz sportovišť. Po několika nezdarech při žádosti o dotaci MŠMT byla na stole dokonce i varianta, že by se nám obec zaručil za úvěr,“ uvedl starosta Sokola Mšené-lázně Rostislav Lariš.

Původní sokolovna byla zbourána před rokem 1989, při restituci dostal mšenský Sokol místo ní místní tělocvičnu z 80. let. Ta ale postupně chátrala, především kvůli nekvalitně postavené střeše. Tu se za pomoci obce postupně podařilo opravit, nyní došlo na celkovou rekonstrukci. Vyřešilo se stavební zajištění poškozeného stropu, vyměnily se okna, vznikla nová malá tělocvična, klubovna a prostor pro veřejnost, zcela novou tvář dostaly šatny a sociální zázemí. Sokol s obci provedl výměnu pozemků a na zvětšeném půdorysu budovy vznikl sklad nářadí. Přízemí budovy je nyní přístupné i pro hendikepované. A především tělocvična získala nový a vysoce kvalitní sportovní povrch.

Mšenští sokolové nakonec získali dotaci MŠMT ve výši skoro 6 milionů korun, významně rekonstrukci podpořilo město. Za to získalo možnost využívat dalších 20 let kvalitní sportoviště pro svou školu.

„Pokud vím, tato společná sdružená investice se běžně v ČR nepoužívá, je přitom ale jednou z cest pro obnovu velkého počtu sportovních zařízení,“ dodal Rostislav Lariš.

„Nutnou podmínkou tohoto úspěchu bylo to, že jednota skvěle funguje po programové i organizační stránce, úzce spolupracuje s místní školou, členové se sjíždějí ze širokého okolí. Zkrátka, že si pan starosta obce i její zastupitelé uvědomují, že Sokol je klíčový partner obce pro sport a komunitní život,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření rekonstruovaného objektu proběhne v neděli 1. března ve 14:00 za účasti starosty města Mšené-lázně a veřejnosti. Po slavnostním přestřižení pásky bude otevřena prohlídková trasa po nových prostorách a své sportovní umění předvedou mšenské děti. Mezi hosty bude i starosta a sokolové z blízkých Libochovic, kteří se chtějí povedenou rekonstrukcí inspirovat.

Sokol Mšené-lázně

"Sokol pro Mšené a okolí" byl založen 2. ledna 1912. Přestože zakládajícími členy byli především učitelé ze školy ve Mšeném, obvod jednoty zahrnoval i okolní obce Vrbice, Podol, Martiněves, Charvátce, Radešín a Ředhošť. Po zákazech byl Sokol obnoven v roce 1991 fotbalovým oddílem Mšené-lázně, který se přihlásil k hodnotám Sokola. Ten je i dnes pevnou součástí sokolské jednoty a sportují v něm všechny kategorie od přípravky po muže. Od roku 2012 se jednota rozšířila postupně o další oddíly, dnes má 201 členů v oddílech boxu, volejbalu, sportovní všestrannosti rodičů s dětmi i starších dětí a různých fitness aktivit nebo pobytu v přírodě pro všechny věkové kategorie. Pro děti a mládež z Mšeného a okolí pořádá také řadu letních táborů a soustředění.