Milan Hybner

Jeho zkušenosti zahrnují tanec (disco dance, hip-hop, scénický tanec), fitness (Zumba, Jumping) a moderní „pouliční“ sporty (rope skipping, parkour). Je absolventem učitelského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu v UK v Praze, specializace gymnastické sporty. Metodikem Ústřední školy ČOS je od října roku 2013.