Vzdělavatelský odbor ČOS

Výsledky voleb do předsednictva VO ze dne 11. 5. 2019

M. Burian, vzdělavatel ČOS
B. Gondík, I. náměstek
M. Manda, II. námestek
M. Janouchová, III. náměstek
K. Pohlová, jednatelka

sestry Volková, Brandová, Rosáková, Brunerová
bratři Firbas, Sobotka, Sobota, Urban, Richter, Křemen

Vzdělavatelský odbor České obce sokolské

má na starost činnost kulturní, společenskou a vzdělávací.

Vzdělavatelský odbor se stará o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelník, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenských život i v malých městech a vesnicích.

Úkolem vzdělvatelského odboru, především jeho výchovné komise, je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor pořádá také tématické nejrůznější přednášky, organizuje společenská setkání apod.

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS.

Seznam župních vzdělavatelů

Komise vzdělavatelského odboru ČOS

Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisí pod vedením některého z náměstků vzdělavatele ČOS. Tak pracují komise kulturní, výchovná, společenská a historická.

Kulturní komise například koordinuje aktivity sokolských uměleckých těles působících v souborech.