Poradní orgány Předsednictva ČOS

Předsednictvo České obce sokolské může ke své práci zřídit potřebný počet poradních orgánů, které se specializují jen na určitou odbornou problematiku. Předsednictvo jmenuje předsedy a členy jednotlivých poradních orgánů, kterými jsou komise a rady.

1. Komise správy sokolského majetku

předseda: Hana Moučková

členové: Jana Kobzová, Ludmila Raková, Petr Syrový, Marika Prockertová, Pavel Kramoliš, Josef Těšitel

předpis: Řád ČOS o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem (směrnice ČOS č. 2/2015)

předpokládaný počet jednání za rok: 10x

e-mail: jkobzova@sokol.eu

2. Rozpočtová komise

předseda: Jiří Juřena

zapisovatel: Stanislava Štěpánková

členové: Martin Vlk, Karin Dvořáková, Aleš Müller, Jindřich Vinkler, Jindřich Kalous, Petr Vrána, Stanislva Javorek, Petra Krejzová, Vladimír Valčík

předpis: Statut a jednací řád Rozpočtové komise schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 10/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 2x

e-mail: jjurena@sokol.eu

3. Rada pro vzdělávání

předseda: Lenka Kocmichová

členové: Martin Chlumský, Jaromír Kučera, Štěpánka Slámová, Blanka Blandová, Jan Nemrava, Jana Rosáková, Jarina Žitná

předpis: Statut a jednací řád Rady pro vzdělávání schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 12/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 4x

e-mail: lkocmichova@sokol.eu

4. Redakční rada a Ediční rada

předseda: Jakub Otáhal

členové: Zdeněk Kubín, Jaromír Kučera, Zdeněk Bartůněk, Vanda Marušová, Martin Chlumský, Vítek Perun, Anna Jurčičková, Dominika Dušková

předpis: Statut a jednací řád Redakční rady schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 13/2013)

Manuál ediční činnosti ČOS schválený P ČOS 18. 1. 2008 (připravuje se aktualizace předpisu)

předpokládaný počet jednání za rok: 6x

e-mail: jotahal@sokol.eu

5. Programová rada

předseda: Hana Moučková

členové: Petr Syrový, Zdeněk Mička, Petr Svoboda, Lenka Kocmichová, Martin Chlumský, Josef Těšitel, Věra Nosková

předpis: Statut a jednací řád Programové rady schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 14/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 4x

e-mail: lkocmichova@sokol.eu

6. Legislativně právní komise

předseda: Miroslav Kroc

členové: Pavel Janda, Michaela Papírníková-Jurečková, Pavla Syrová, Kamila Šrolerová, Alena Kottová, Ladislav Papírník,  Jiří Kolář, Vlastimil Bulawa, Pavel Strejček

předpokládaný počet jednání za rok: 4x

e-mail: mkroc@sokol.eu

7. Komise pro marketing a propagaci

předseda: Martin Vlk

členové: Martin Zuzaňák, Jakub Otáhal, Štěpánka Slámová, Martin Chlumský, Věra Nosková, Eliška Karešová, Michal Doležel, Eva Řibřidová, Dagmar Toncarová, Lukáš Křemen

předpis: Statut a jednací řád Komise pro propagaci a marketing schválený P ČOS 12. 10. 2013 (směrnice ČOS č. 15/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 3x

e-mail: mvlk@sokol.eu

8. Komise pro udílení Ceny A. Hudce

předseda: Zdeněk Mička

členové: Vanda Marušová, Josef Sosnovec, Věra Růžičková, Jiří Ježek,  Květa Pecková-Jeriová, Dagmar Fischerová, Milena Jindrová, Dagmar Toncarová

předpis: Řád ČOS upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění schválený Výborem ČOS dne 14. 4. 2012 (směrnice ČOS č. 1/2012)

předpokládaný počet jednání za rok: 2x

e-mail: zmicka@sokol.eu

9. Komise pro sokolská vyznamenání

předseda: Pavel Kramoliš

členové: Jarina Žitná, Věra Růžičková,  Růžena Dítětová, Anna Jurčičková

předpis: Řád ČOS upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění schválený Výborem ČOS dne 14. 4. 2012 (směrnice ČOS č. 1/2012)

předpokládaný počet jednání za rok: 10x

e-mail: ajezkova@sokol.eu

10. Umělecká rada

předseda: Zdeněk Bartůněk

členové: Petr Kraus, Pavel Brunclík, Jaroslav Kučera, Pavel Roučka, Petr Svoboda, Martin Chlumský

činnost rady schválena P ČOS 8. 11. 2013

předpokládaný počet jednání za rok: 3x

e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu


Kontrolní komise ČOS

předseda: RNDr. Jan Materna Ph.D.        

Členové kontrolní komise: Ing. Milan Duda,  Ing. Alena Dvořáková, Vít Musil, Ing.  Jozef Šabľa, Ing. Vladimír Vlk, Anna Voslařová.

Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. Členem KK ČOS může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba. Hlavním posláním kontrolní komise je kontrola činnosti, účetnictví a dodržování legislativy.

e-mail: kontrolni.komise@sokol.eu