LOGO - Grafický manuál

Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Jednotné používání loga zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření úspěšného obrazu sokolské organizace na veřejnosti.

Grafický manuál řeší tyto základní prvky:


  1. Definice jednotlivých grafických a typografických prvků.
  2. Tvarové a barevné kodifikace jednotlivých grafických prvků.
  3. Pravidla pro aplikaci všech definovaných prvků firemního designu.