Smlouvy ČOV s INTERGRAMEM a ČOV s OSA

Smlouva Českým olympijským výborem (ČOV) s INTERGRAM, nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s. se vztahuje i na ČOS, sokolské župy a podle dodatku č. 1 i na T.J. Sokol. Podle čl. VII je zavřena na dobu neurčitou.

Smlouva ČOV s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) se vztahuje i na ČOS, sokolské župy a sokolské jednoty.