NOC SOKOLOVEN – manuál 2019

STRÁNKA S INFORMACEMI PRO JEDNOTY, KTERÉ SE CHTĚJÍ NEBO SE ÚČASTNÍ NOCI SOKOLOVEN V ROCE 2019.

I letos se uskuteční celorepublikový den s tělocvikem, lidmi, historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách. Jedná se již o pátý ročník, který má ohlas jak v médiích, tak u široké veřejnosti.

důležité

Přehled přihlášených jednot je zde: Noc sokoloven 2019

Prosíme jednoty, aby se na odkaz podívaly a zaslaly nám, co chybí (je chybně, přebývá):


 • datum
 • program Noci sokoloven
 • současnou fotku sokolovny
 • historii sokolovny (není nutné, ale bylo by to fajn)
 • vaše webové stránky (pokud máte)
 • váš facebook (pokud máte)
 • popř. jiný odkaz, kde se zájemci dozví další informace

Prosíme zaslat na e-mail kpohlova@sokol.eu

Be Active Night

Jednoty pořádající Noc sokoloven 28. 9. jsou součástí evropského večera sportu Be Active Night, proto je možné jim zaslat větší materiální podporu.

Jednotám, které pořádají Noc sokoloven 28. 9. a přihlásily se do konce června, zašleme:


 • plakáty
 • barvy na obličej
 • trika pro organizátory (max. 5 kusů)
 • kvízy pro návštěvníky
 • skákací gumy a létací talíře

Jednotám, které pořádají Noc sokoloven v jiném termínu, zašleme:


 • plakáty
 • barvy na obličej

Kvízy pro návštěvníky ke stažení.

Řešení kvízu a podmínky soutěže.

Tématem letošní Noci sokoloven budou ŽIVÉ OBRAZY

Pojďme společně vytvořit nový rekord – co nejvíce jednot v sobotu večer 28. září 2019 vytvoří živý obraz sestavený z co nejvíce lidí!

Co je živý obraz?

Živé obrazy byly v 19. století velmi oblíbené a komponovaly se při nejrůznějších příležitostech, zejména na divadlech, slavnostech, plesech a výstavách. Byly  výpravnou kompozicí glorifikující nějakou ideu nebo připomínající určitý historický děj. Pohybovaly se v rozmezí mnoha oblastí umělecké tvorby (divadla, scénografie, malířství, sochařství, literatury), komponovali je umělci, kteří se snažily, aby se živé obrazy staly plnoprávnou a zároveň tradiční uměleckou kategorií. Původně živé obrazy vznikaly jako parafráze slavných uměleckých děl, postupem doby převážila zábavně populární složka.

Dodnes se s nimi můžete setkat na divadle a při různých workshopech a seminářích.

Živý obraz vždy něco představuje. Ať už se jedná o konkrétní děj, nebo jen ztvárnění emoce. Tvoří jej různý počet postav, které vyjadřují v obraze různé konkrétní charaktery.

Vytvořte ve vaší jednotě živý obraz na jedno z těchto témat a vyfoťte jej. Fotografie nám potom zašlete.

Témata:

1) Den v Sokole
2) Sokolský přebor/turnaj v …
3) Jak se stavěla sokolovna
4) Radost z pohybu
4) Volné téma (název obrazu poslat společně s fotkou)

K ozvláštnění obrazu vám budou zaslány barvy na obličej. Při vytváření obrazů používejte kulisy, předměty, oděvy a nebojte se i některé předměty vytvořit za pomoci osob (například stavět dříve oblíbené lidské pyramidy). 

Plakát na rok 2019

Plakát je obdobný jako v minulých letech, chceme zachovat jednotný vizuální styl. Opět jej připraví Dominika Petrtýlová. Podívejte se na webové stránky autorky.

Slova autorky k plakátu

"Letošní námět plakátu události Noc sokoloven je ve stejném duchu jako předchozí dva ročníky. Mění se nálada, barevnost a především architektura. Každý rok se představuje konkrétní sokolovna, letos je to původní budova Sokola ve Volyni. Základ plakátu vznikl tradiční cestou, kdy jsem vytvořila ruční malbu akvarelovými barvami na ručně dělaný papír, až poté se plakát digitalizoval a grafik provedl další úpravy. Koncept představování architektury Sokola mi přijde zajímavý s tím, že by mohl mít v budoucnu i další potenciál."

1) Prázdné s datem 28. 9.

Formát PDF A3

Formát PDF A4

2) Prázdné bez data

Formát PDF A3

Formát PDF A4

3) Formát jpg

4) Možnost dopsání textu již v počítači s datem 28. 9. (plakát si musíte nejdříve stáhnout do počítače)

Formát PDF A3

Formát PDF A4


5) Možnost dopsání textu již v počítači bez data (plakát si musíte nejdříve stáhnout do počítače)

Formát PDF A3

Formát PDF A4

6) Úvodní fotka a událost na Facebooku

S datem

Bez data

Událost

Sport v okolí

Prosíme, zaregistrujte si vaší akci i na webovém portále Sport v okolí – www.sportvokoli.cz – manuál, jak se přihlásit, najdete
NA TOMTO ODKAZE
.


Program pro inspiraci


 • Prohlídky sokolovny
  - komentované
  - s úkoly pro děti (něco udělat, něco najít, něco zjistit; bobřík odvahy apod.)
 • Prezentace sokolovny
  - promítání videí, fotek
  - přednášky z historie a architektury sokolovny
  - beseda s pamětníkem – přednáška na zajímavé téma s pozvaným hostem
 • Přespání v sokolovně
 • Výstavky k dlouholeté sokolské činnosti v jednotě
 • Prezentace činnosti – různá vystoupení
 • Program pro dospělé (zase po letech si skočit přes kozu, pohoupat se na kruzích atp.)
 • Program venku kolem sokolovny – opékání buřtů, pouštění draků
 • Orientační běhy v interiérech a okolí sokolovny
 • Kulturní program – divadla, vystoupení atp.

Promítejte dokumentární film Dobrý život sokola Bendy

Anotace filmu:
Bezprostřední portrét Mirka Bendy, zasloužilého sokola z moravské vesnice Křenovice, který pracoval celý život jako dělník, přesto ho pojí dávné přátelství s univerzitním profesorem Ishikawou z Tokia, svou bezprostředností dokáže okouzlit dámy na sokolském plese v Paříži nebo si zaletí zacvičit do americké sokolovny v New Yorku za věrnou gardou sokolek. Filmový dokument o lidské vytrvalosti a houževnatosti, ale také o mizejícím světě sokolských ideálů. 

Režie: Pave Jurda
Délka: 76 minut

Kontakt pro objednání projekce a vaše dotazy zodpoví: bratr Tomáš Heczko na telefonu 775 030 186 nebo e-mailu sokol.benda@seznam.cz

Cena za promítání je max. 1500 Kč.

Více informací: www.sokolbenda.cz


Soutěž s Českou poštou o tričko Noci sokoloven

Vyfoťte (třeba na mobilní telefon) živý obraz nebo jiný zajímavý moment vaší Noci sokoloven. Připojte se k službě PohledniceOnline (www.pohledniceonline.cz či použijte mobilní aplikaci) a fotografii nám pošlete do Tyršova domu.

Soutěžit můžou organizátoři i účastníci.

Více informací a leták k vytisknutí ke stažení.
Kontakt:
Mgr. Kateřina Pohlová
Vzdělavatelský odbor ČOS
telefon: + 420 257 007 269
email: kpohlova@sokol.eu