MŠMT - program VIII Organizace sportu ve SK, TJ a T.J. pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016 / 20.04.2016

MŠMT zveřejnilo výsledky žádostí o dotační Program VIII.

MŠMT obdrželo celkem 3259 žádostí, které byly rozděleny na dvě části:

I. část zpracovaných žádostí – žádosti prošly kontrolou bez formálních nedostatků, v řádném termínu a žadatelé splňují podmínku minimálního počtu 20 členů mladších 18 let.
Celkem 2042 žádostí.

II. část zpracovaných žádostí – žádosti jsou rozděleny do 4 kategorií následovně:
A - akceptováno v současné podobě
B - vyzvat k doplnění a dále administrovat (žadatele v této kategorii budou vyzváni k doplnění pracovníkem odboru sportu)
C - vyřazeno
D – pozastaveno (žadatelé v této kategorii dále administrujeme a budou vyrozuměni)
Celkem 1217 žádostí.

Všichni úspěšní žadatelé obdrží poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016.“

Tabulka zpracovaná na základě údajů zveřejněných na MŠMT ke stažení zde.

Poznámka: V tabulce je přehled sokolských T. J., které budou příjemci dotačního titulu. ČOS neodpovídá za případné nesrovnalosti v názvech sokolských subjektů (pobočných spolků), které samy uvedly.

Zdroj: MŠMT (Rozdělení státního rozpočtu v oblasti sportu Program VIII)