Zdravice Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, k 155. výročí založení Sokola / 28.03.2017

Zdravice ministryně školství ke 155. výročí založení Sokola

Vážené a milé sokolky a sokolové,

zdravím vás při příležitosti 155. výročí založení tohoto původně českého tělovýchovného spolku, který v české historii znamenal nejenom úspěšnou tělovýchovnou organizaci, ale také významnou národní a vlasteneckou sílu.

Sokol vešel do naší historie svými všesokolskými slety od konce 19. století. Při vzniku první republiky tvořili sokolové základ nově vznikající armády. Zažil dvě nejtemnější etapy své existence – první v roce 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nejenom že vydal zákaz činnosti Sokola, ale nechal zatknout asi 1500 sokolů, z nichž většina skončila v koncentračních táborech Terezín a Osvětim.

Druhá etapa, v níž uplatnili svoji moc čeští komunisté, se vyznačovala zákazem nepohodlných organizací, pro české sokoly znamenala na dlouhá desetiletí zákaz a naprosté umlčení.

Ke znovuzrození Sokola došlo až v roce 1990 a patří k nejpočetnějším občanským sdružením. Jsem ráda, jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, že nadále rozvíjíte u naší mládeže odkaz Sokola, zdravě žít, pomáhat, cvičit a být vzorem, jak naplňovat antický odkaz – v harmonii těla a ducha přispívat k všestrannému rozvoji mládeže a být příkladem dospělým.

Jsem hrdá na to, že jste navázali na dlouholetou tradici Sokola a slibuji, že udělám vše pro to, aby i v budoucnu český Sokol mohl důstojně své poslání plnit v naší zemi i v zahraničí.

Přeji vám všem do dalších let mnoho úspěchů.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Kateřina Valachová