Zdravice Jiřího Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru, k 155. výročí založení Sokola / 28.03.2017

Vážení přátelé z České obce sokolské,

založení Sokola před 155 lety má velký podíl na výjimečném vztahu, který ke sportu chová česká společnost. Sport, kultura, spolkový život, tyto základní prvky sokolského hnutí patřily bezesporu k impulsům tehdy probíhajícího národního uvědomování a ono prapůvodní propojení sportu a národa neseme dodnes v genech. Důkazem je to, že pokud má někdo u nás důvod sáhnout po české vlajce, je to většinou spojeno se sportovní akcí.

Tyršův odkaz zvyšování tělesné i duševní zdatnosti pravidelným cvičením, vyjádřený známým heslem „v zdravém těle zdravý duch“, za tu dobu neztratil nic ze své platnosti. Po roce 1990 bouřlivý vývoj společnosti na čas postavil sport ve formě pravidelné životní aktivity na druhou kolej. Rychle se ale ukázalo, že hodnota sokolského „sportu pro všechny“ pro společnost je obrovská. A také, že právě on tvoří základ sportovní pyramidy, na jejímž vrcholu stojí sportovní hvězdy a olympijské medaile.

Sokol plní svou úlohu napříč republikou a napříč společností už 155 let a Český olympijský výbor je na stejné cestě plných 118 let jeho souputníkem. Byť obě organizace neměly na rozvoj sportu pokaždé stejné názory, vždy spolu úspěšně spolupracovaly na úrovni vrcholového sportu, sportu pro všechny i v oblasti kultury. V posledních pěti letech pak naše vztahy akcelerovaly do té míry, že jsou podle mne dokonce nejintenzivnější v historii. Těším se, že tato úzká spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Dovolte, abych se za Český olympijský výbor připojil ke gratulantům k Vašemu úctyhodnému výročí.

Váš

Jiří Kejval

Předseda Českého olympijského výboru