Národní muzeum otevřelo novou výstavu s názvem Sport za Velké války. / 19.05.2017

Jak první celosvětový válečný konflikt ovlivnil fenomén sportu, se dozvíte v Národním památníku na Vítkově. Mnoho sportovců i členů Sokola bylo aktivních i v prvním odboji. První světová válka však také znamenala nástup nové generace sportovců, stejně jako začátek postupné přeměny řady sportovních odvětví od amatérismu k profesionálnímu sportu.

„V Národním památníku na Vítkově se prostřednictvím expozic a výstav snažíme návštěvníkům připomínat významné události evropských dějin minulého století, k nimž Velká válka nepochybně patří. Tentokrát jsme však trochu netradičně spojili vážný motiv války s  odlehčenějším tématem, a to fenoménem sportu a tělovýchovy. I s tímto odvětvím je však spojena celá řada významných osobností, které měly velký podíl na utváření naší historie,“ uvádí Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Výstava má čtyři základní části – první část Umlčená Ekecheiria je věnována českému olympijskému hnutí na prahu světové války, další část Za národ, drahou vlast se soustředí na osudy Sokola a sokolstva, Sportování za Velké války představí „všední“ sportovní život české společnosti během války a závěrečná část Sportovci na frontách se zabývá osudy českých sportovců v zahraničí na frontách světové války.

Na slavnostní vernisáži dne 18. května 2017 byla předvedena ukázka pohybové sokolské skladby „Generace spolu“ autorek Heleny Peerové a Anny Jurčíčkové. Skladbu předvedlo 16 cvičenců pod vedením Miroslava Vrány. Podívejte se.

Na vernisáži byla přítomna i paní Dana Zátopková.

Česká obec sokolská je partnerem výstavy.

Výstava trvá od 19. 5. 2017 do 28. 2. 2018. Národní památník na Vítkově je otevřen středa–neděle od 10.00 do 18.00 hodin, vstupné do objektu je 120 Kč / plné, 80 Kč / snížené, 200 Kč / rodinné.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního muzea.


Fotografie z vernisáže a výstavy od autorky Kateřiny Perglové, Zdroj: Národní muzeum