Sletová štafeta 2017 zahájila sletový rok / 05.10.2017

Již potřetí v novodobé historii České obce sokolské se letos uskutečnila Sletová štafeta, která o víkendu 22.–24. září oficiálně zahájila sletový rok a zároveň se stala pozvánkou na XVI. všesokolský slet 2018.

Sletová štafeta je tradiční předsletovou akcí, která se konala poprvé v roce 1919. I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety, ta letošní byla již v pořadí třetí. Letos byla celková trasa téměř 5 200 kilometrů, zapojilo se do ní všech 42 sokolských žup, v jejichž rámci se štafety účastnilo zhruba 430 tělocvičných jednot. Letos také byla výrazná účast zahraničních sokolů – několik tras startovalo na Slovensku a v lužickosrbském Budyšíně (Německo), svůj štafetový kolík, resp. sletovou stuhu doručili přímo či prostřednictvím sokolové z USA, Kanady, Švýcarska, Francie, ze Sokola Mnichov.

Letos byla štafeta dostředivá – vedla po čtyřech hlavních trasách, z nichž jedna byla páteřní, do Prahy. Takzvaná páteřní trasa začala v Bratislavě už ve čtvrtek 21. září a na naše území se dostala o den později v Hodoníně. Postupně se napojily přípojky ze severní a jižní Moravy, trasa pak přes Vysočinu a východní Čechy postupovala do Prahy. Další trasy vedly ze severu, západu a jihu Čech.

Na řadě míst, jimiž štafeta probíhala, se rovněž konaly různé doprovodné akce. Štafeta putovala pěšky (během), na koni, po vodě, na kolech, ale také na motorce a historickou tramvají.

Sletová štafeta vyvrcholila v podvečer 24. září, kdy kurýři závěrečných úseků hlavních tras doběhli do Tyršova domu, aby své župní štafetové kolíky připojili k centrálnímu štafetovému kolíku. V Tyršově domě byl rovněž připraven doprovodný program.

V závěru slavnostního dne vystoupila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která mimo jiné poděkovala všem kurýrům i všem, kteří se na organizaci a průběhu štafety podíleli, jmenovitě pak garantovi akce bratru Zdeňku Lauschmannovi. „Tímto doběhem štafety jsme zahájili sletový rok. Ať žije XVI. všesokolský slet 2018 a všechny akce s ním spojené,“ řekla sestra Moučková.