Oficiální plakát XVI. všesokolského sletu 2018 / 08.03.2018

V minulých dnech byl veřejnosti představen oficiální plakát XVI. všesokolského sletu 2018 a z něj vycházející doplňkový vizuální styl.

K jeho pořízení nás vedla jediná úvaha – akce velikosti a významu sletu by měla mít svůj jedinečný, umělecky zpracovaný plakát, který akci vizuálně charakterizuje, odlišuje od konkurenčních akcí i minulých sletů. Ostatně právě na výtvarnou složku dávaly důraz všechny slety do roku 1948. Rozhodli jsme se navázat na tradici, kdy se na tvorbě sletových plakátů podíleli nejlepší čeští výtvarníci své doby (Mucha, Aleš, Švabinský, Obrovský ad.), jejichž sletové práce jsou dnes součástí galerijních sbírek.

Nám podobný výtvarný motiv na minulých sletech chyběl a požadavek na jedinečné výtvarné dílo neobsahovalo ani zadání pro výtvarnou složku XVI. všesokolského sletu. Rozhodli jsme se tuto část výtvarné složky sletu doplnit, věc jsme probírali a schválili jak s vedoucími programových útvarů, s uměleckou radou ČOS i na zasedání předsednictva ČOS (jehož členy jsou i členové Komise marketingu propagace).

Sletové logo a současný vizuální styl zůstávají v platnosti

Sletové logo a vše spojené s jeho používáním se nijak nemění, obsahuje jej konec konců i oficiální plakát. Stejně tak zůstává v platnosti Grafický manuál XVI. všesokolského sletu 2018 a nic se nemění ani na pokynech pro jeho použití – styl komunikace pro oddíly, jednoty a župy tedy zůstává stejný. Všechny prvky, které už byly vyrobeny (bannery, diplomy, hlavičkové papíry apod.) zůstávají v platnosti, rozhodně není potřeba je měnit.

Vizuální styl vycházející z oficiálního plakátu bude používat ústředí ČOS ad hoc tam, kde při organizaci XVI. všesokolského sletu vznikne taková potřeba a kde to bude dávat smysl – například pro velkoformátové komunikační plochy, inzerci, oficiální tiskoviny a zejména pro použití v České televizi a na materiálech, kde budou prezentováni partneři XVI. všesokolského sletu. Nebude tedy rozpracován do grafického manuálu.

Sokolské jednoty a župy mohou při komunikaci v rámci příprav sletu pokračovat se současnou grafikou. Pokud budou mít zájem, jsou pro ně ve variantě vycházející z oficiálního plakátu XVI. všesokolského sletu připraveny i plakáty pro všechny místní, župní, oblastní i krajské slety i plánované krajské prezentace (návrhy plakátů pro regionální slety najdete v příloze). V případě zájmu využívat grafické prvky oficiálního plakátu i pro další účely, jsme připraveni požadavky řešit individuálně. Obraťte se, prosím, v této věci na člena komunikačního týmu Michala Charváta, e-mail: mcharvat@sokol.eu