Společná výzva ministru školství k financování sportu z Programu IV / 19.03.2018

Česká obec sokolská, Česká unie sportu, Sdružení sportovních svazů ČR, Svaz měst a obcí a senátoři Senátu PČR zaslali naléhavý dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi týkající se vyhlášení a uvolnění programů podpory sportu pro údržbu, provoz a obnovu sportovních zařízení v roce 2018. Tyto programy nebyly dosud vyhlášeny.

V dopisu signatáři připomínají, že katastrofální situací v dané oblasti se zabýval i Senát Parlamentu ČR, který situaci projednal 7. prosince 2017 na svém plénu a přijal směrem k MŠMT usnesení, v němž mj. vyzval ministerstvo, aby změnilo podmínky dotačního Programu IV a V tak, aby bylo zabezpečeno financování provozu a údržby tělovýchovných jednot a sportovních klubů bez ohledu na to, zdali se jedná o pobočné nebo členské spolky.

Signatáři dopisu důrazně upozorňují, že „situace v programech na podporu provozu, údržby a obnovy sportovních zařízení je neúnosná a již neudržitelná". V závěru dopisu vyzývají ministra Plagu, aby zajistil „okamžité vyhlášení doposud nevyhlášených programů podpory sportu tak, aby se minimalizovala devastace sportovního prostředí a byla naplněna všechna usnesení přijatá vládou ČR k podpoře sportu“.