Výběrové řízení na tisk sletového památníku / 23.04.2018

Česká obec sokolská vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení tisku publikace 100 let republiky a XVI. všesokolský slet 2018.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou zaslat své nabídky v zalepené obálce podle zadání, uvedeného v příloze. Termín uzávěrky pro zaslání nabídky je 20. května 2018 do 10.00 hod. Kontaktní adresa a osoba: Česká obec sokolská, Zdeněk Kubín, Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Příloha se zadáním je k dispozici zde.