Pro pohyb i inspiraci na akce projektu „Sokol spolu v pohybu“ / 13.09.2018

Se začátkem školního roku je zde opět otázka, na niž každoročně hledají rodiče odpověď: Na jaké mimoškolní aktivity své dítě školou povinné přihlásit? Pokud chtějí, aby se věnovalo různým pohybovým aktivitám, pak jim v týdnu od 17. do 23. září může být inspirací některá z akcí celorepublikového projektu „Sokol spolu v pohybu“.

V sokolských jednotách, které se do tohoto projektu zapojily, se mohou blíže seznámit se sportovními aktivitami, na něž mohou své děti přihlásit, a také si některé z těchto aktivit třeba i sami vyzkoušet. Projekt totiž není zaměřen výlučně na děti, ale představuje možné pohybové a volnočasové aktivity pro všechny generace.

Akce projektu „Sokol spolu v pohybu“ se letos konají na více než šedesáti místech v republice, a to především v týdnu od 17. do 23. září. Některé z těchto akcí se konají již o pár dní dříve – jako například v sobotu 15. září v Jincích turistický pochod, některé organizátoři přesunuli na o něco pozdější termín – například Špalcykloboj 2018 (cyklistický víceboj pro děti a žactvo) v Moravských Knínicích se uskuteční 28. září, tradiční Běh do Vyšehradských schodů 6. října.

Po celý uvedený týden se každý den po celé republice v rámci tohoto projektu představí různé cvičební a kulturní aktivity. V pondělí to jsou především aktivity pro seniory, úterý je den pro nejmenší děti a rodiče, středa je ve znamení dne zdraví a spolupráce s handicapovanými, čtvrtek je věnován výkonnostnímu sportu a v pátek ožijí sokolovny Nocí sokoloven. Na víkend pak jsou připravovány zábavné akce a soutěže pro celé rodiny.

Seznam akcí a míst, kde se konají akce projektu „Sokol spolu v pohybu“, naleznete v příloze zde.

Součástí projektu „Sokol spolu v pohybu“ je i Noc sokoloven, která nabízí možnost seznámit se se svébytnou architekturu sokoloven, ale také s různorodou činností Sokola. Letos se více než stovka sokoloven po celé republice otevře všem zájemcům, kteří si chtějí sokolovny prohlédnout, nebo se seznámit s činností konkrétní tělocvičné jednoty, případně si sami vyzkoušet některé pohybové aktivity. Seznam přihlášených sokoloven naleznete v příloze zde.