Vzdělavatelský odbor ČOS

Vzdělavatelský odbor České obce sokolské

má na starost činnost kulturní, společenskou a vzdělávací.

Vzdělavatelský odbor se stará o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelník, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenských život i v malých městech a vesnicích.

Úkolem vzdělvatelského odboru, především jeho výchovné komise, je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor pořádá také tématické nejrůznější přednášky, organizuje společenská setkání apod.

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS.

Seznam župních vzdělavatelů

Komise vzdělavatelského odboru ČOS

Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisí pod vedením některého z náměstků vzdělavatele ČOS. Tak pracují komise kulturní, výchovná, společenská a historická.

Kulturní komise například koordinuje aktivity sokolských uměleckých těles působících v souborech.