Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro věkové kategorie od mladšího žactva až po dospělé cvičence.

Termíny

1. konzultace: 7.–9. 4. 2017

2. konzultace: 12.–14. 5. 2017

Zkoušky: 3. 6. 2017

Místo

Praha

Poplatek

Člen ČOS: 1800 Kč

Veřejnost: 3600 Kč

Závěrečná zkouška


  • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
  • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
  • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
  • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
  • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-002

Přihlašování ukončeno

Kapacita školení byla naplněna.


Kontakt

Dana Absolonová, DiS., e-mail.: dabsolonova@sokol.eu, tel.: 257 007 261, mob.: 603 913 213