Kontakty pracovníci ČOS

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.    
Tel. 257 007 111 nebo 257 007 + příslušná linka.
E-mail: post@sokol.eu, e-mailové adresy na jednotlivé osoby jsou tvořeny podle vzoru počáteční písmeno křestního jména     příjmení@sokol.eu (vzor: e-mailová adresa Antonína Nováka by byla anovak@sokol.eu)

IČ: 00409537 DIČ: CZ 00409537    Zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 653

Sekretariát starostky ČOS: tel. 257 007 247, 257 007 234

Kancelář Tyršova domu: tel. 257 007 246

Odbor všestrannosti: tel. 257 314 176

Odbor sportu: tel. 257 007 387

Ústřední škola ČOS: tel. 257 007 259

Vzdělavatelský odbor ČOS: tel. 257 007 274

Historicko-dokumentační středisko: tel. 257 007 269

Tiskové oddělení: tel. 257 007 332


Propagace, marketing: tel. 257 007 242

web sokol.eu: tel. 257 007 255, 257 007 332

Organizační oddělení: tel. 257 007 279

Bazén: tel. 257 007 399

Prodejna ČOS: tel. 257 007 288

Hostel: tel. 257 007 340, 257 007 397

Podatelna: tel. 257 007 366  

Starostka České obce sokolské, starostka Světového svazu sokolstva
Ing. Hana Moučková   tel. 257 007 247   e-mail: hmouckova@sokol.eu

Sekretariát starostky ČOS
asistentka Tereza Brchelová, DiS.  tel. 257 007 247   e-mail: tbrchelova@sokol.eu
asistentka Alena Ježková   tel.: 257 007 234   e-mail: ajezkova@sokol.eu

Kancelář ředitele Tyršova domu
zástupce ředitele Tyršova domu Jana Časarová   tel. 257 007 245   e-mail: jcasarova@sokol.eu
asistentka ředitele Tyršova domu Olga Glendová   tel. 257 007 246   e-mail: oglendova@sokol.eu

Komerční využítí Tyršova domu, pronájmy
Romana Dostálová   tel. 257 007 281, 731 612 740   e-mail: rdostalova@sokol.eu

Prohlídky Tyršova domu
PaedDr. Zdeněk Bartůněk   tel. 257 007 399, 603 582 906    e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu

Historicko-dokumentační středisko
Mgr. Kateřina Pohlová   tel. 257 007 269   e-mail: kpohlova@sokol.eu
Bc. Marcela Janouchová   e-mail: mjanouchova@sokol.eu

Organizační oddělení
Ing. Eva Bečvářová   tel. 257 007 279   e-mail: ebecvarova@sokol.eu

Zahraniční úsek
tel. 257 007 244

Tiskové oddělení
Zdeněk Kubín  tel. 257 007 332   e-mail: zkubin@sokol.eu

Marketing, propagace
Ing. Marek Brodský   tel. 257 007 242   e-mail: mbrodsky@sokol.eu
Bc. Barbora Vilímovská    tel. 257 007 351   e-mail: bvilimovska@sokol.eu

Ekonomické oddělení
Miroslava Košlerová   tel. 257 007 360   e-mail: mkoslerova@sokol.eu
Simona Rysová   tel: 257 007 360   e-mail: srysova@sokol.eu
mzdové oddělení Ludmila Punčochářová   tel. 257 007 364   e-mail: lpuncocharova@sokol.eu
pokladna  Eva Šálková   tel. 257 007 375

Plán a rozpočet
vedoucí Ing. Karin Dvořáková   tel. 257 007 334   e-mail: kdvorakova@sokol.eu
Ing. Stanislava Štěpánková   tel. 257 007 392   e-mail: sstepankova@sokol.eu

Majetko - správní oddělení
Jana Kobzová   tel. 257 007 380, tel. 257 007 338   e-mail: jkobzova@sokol.eu

Prodejna
Pavlína Bendová Nováková   tel. 257 007 265, 257 007 288   e-mail: pbendova@sokol.eu

Hostel
vedoucí hostelu Zdena Kučerová   tel. 257 007 340, 702 012 822   e-mail: zkucerova@sokol.eu
zástupce vedoucí Ladislav Sochorec   tel. 257 007 340  e-mail: hostel@sokol.eu
recepce - hostel   tel. 257 007 397   e-mail: hostel@sokol.eu

Investičně provozní útvar
vedoucí Jan Kraus   tel. 257 007 378, 731 612 745 
Romana Dostálová  tel. 257 007 281, 731 612 740   e-mail: rdostalova@sokol.eu

Podatelna
Iveta Havelková   tel. 257 007 366   e-mail: ihavelkova@sokol.eu, e-mail: podatelna@sokol.eu

Bazén
vedoucí bazénu PaedDr. Zdeněk Bartůněk   tel. 257 007 399, 603 582 906    e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu
recepce - bazén   tel. 257 007 399

Věrná garda     tel. 257 007 233

Programový útvar Odbor všestrannosti
vedoucí Petr Svoboda   tel. 257 007 349   e-mail: psvoboda@sokol.eu
asistentka Miroslava Koutská   tel. 257 007 388   e-mail: mkoutska@sokol.eu
Ing. Lenka Kocmichová   tel. 257 007 339   e-mail: lkocmichova@sokol.eu
Jaromír Kučera   tel. 257 007 346   e-mail: jkucera@sokol.eu
Juliana Zahradníková  tel. 257 007 343   e-mail: jzahradnikova@sokol.eu
Bc. Dominika Dušková tel.: 257 007 389   e-mail: dduskova@sokol.eu

Programový útvar Odbor sportu
vedoucí Mgr. Petr Syrový   tel. 257 007 384   e-mail: psyrovy@sokol.eu
asistentka Zdeňka Bišková   tel. 257 007 387   e-mail: zbiskova@sokol.eu
Mgr. Blanka Blandová   tel. 257 007 337   e-mail: bblandova@sokol.eu
Mgr. Jaroslav Marek   tel. 257 007 270 e-mail: jmarek@sokol.eu
PaedDr. Vanda Marušová tel. 257 007 345   e-mail: vmarusova@sokol.eu

Programový útvar Vzdělavatelský odbor
vedoucí Mgr. Kateřina Pohlová   tel. 257 007 269   e-mail: kpohlova@sokol.eu
referentka Bc. Kateřina Byrouti   tel. 257 007 274   e-mail: kbyrouti@sokol.eu
historička Bc. Marcela Janouchová   e-mail: mjanouchova@sokol.eu

Ústřední škola
ředitel ústřední školy Mgr. Martin Chlumský   tel. 257 007 227   e-mail: mchlumsky@sokol.eu
asistentka Hana Šturcová   tel. 257 007 259   e-mail: hsturcova@sokol.eu
Dana Absolonová, DiS. tel. 257 007 261   e-mail: dabsolonova@sokol.eu
Mgr. Milan Hybner   tel. 257 007 228  e-mail: mhyber@sokol.eu