Projekt pro předškolní děti


Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti.

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.


V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Zahajujeme již 3. ročník projektu!

Registrace pro mateřské školy do 3. ročníku projektu 2018/2019: https://goo.gl/forms/8BCObA8Cwxe5D1jl2

Registrace pro sokolské jednoty do 3. ročníku projektu 2018/2019: https://goo.gl/forms/zaJjZZTEYC7d7hM42


LOGO projektu ke stažení

Postavičky zvířátek z projektu ke stažení


Specifika projektu


VYHODNOCENÍ PROJEKTU - 1. ročník

Dotazník pro tělocvičné jednoty

Dotazník pro mateřské školy

Vyhodnocení projektu MŠ

Vyhodnocení projektu TJ

TABULKY pro hodnocení

Kategorie 3-4 roky

Kategorie 4-5 let

Kategorie 5-6 let