2017 rok československých legií

XVI. všesokolský slet 2018

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet.


 • Projekt XVI. všesokolský slet 2018

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet. Pořádání tohoto sletu bylo schváleno usnesením 10. sjezdu ČOS 26. června 2013. Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyžaduje velký časový předstih, proto jsou přípravy už nyní v plném proudu a na programu sletu pracují všechny programové útvary ČOS. Slet bude maximálně otevřený. Kromě sokolských účastníků z domova i ze zahraničí se sletu zúčastní řada domácích i zahraničních hostů. V současnosti pracují autorské kolektivy na tvorbě hromadných pohybových skladeb a rozbíhá se i příprava všech dalších částí programu sletu. Slavnostní představení hromadných skladeb se uskuteční již v listopadu v roce 2016.

Proběhlo výběrové řízení na logo XVI. všesokolského sletu. V soutěži zvítězil návrh sestry Elišky Karešové ze Dvora Králové nad Labem, který uvádíme v záhlaví. Více o logu a o autorce najdete na 5. straně časopise eSokol ze září 2015. Dále bylo rozhodnuto i na tomto sletu používat sletovou znělku, kterou pro XIV. všesokolský slet 2006 složil hudební skladatel Zdeněk Barták.


 • Pracovní předvedení hromadných skladeb pro XVI. všesokolský slet

V neděli 27. listopadu 2016 se uskutečnilo předvedení sletových skladeb. Podívejte se na ukázku fotografií.


Podívejte se na fotografie z předvedení skladeb.           
Krátké video z fotografií, autor fotografií Marie Brunerová.

 • Sletová štafeta 2017
  Sletová štafeta se uskuteční v termínu 22.–24. září 2017. Průběžné informace o poslání a přípravě jsou zveřejňovány v bulletinu Štafetový kolík. Jeho první vydání, obsahující i mapu tras, vyšlo v lednu 2017.

 • Štafetový kolík č. 1 - leden 2017 • Další informace o XVI. všesokolském sletu se dočtete časopise Sokol
 • Březen 2017 - tištěné vydání - rozhovory s autorkami a autory skladeb Děti, to je věc!, Borci, Cirkus; zpráva o konání 1. nácvičných srazů
 •  Únor 2017 - elektronické vydání - rozhovory s autorkami a autorem skladeb Cesta, Spolu, Noty
 • Leden 2017 - elektronické vydání - rozhovory s autorkami skladeb Siluety, Méďové a Ženobraní o přípravě sletových skladeb, předsletové soutěže v roce 2017, Sletová štafeta 2017 - Štafetový kolík č. 1, mapa tras Sletové štafety
 • Prosinec 2016 - tištěné vydání - rozhovor s náčelníkem ČOS br. Svobodou o sletových přípravách, přehled skladeb ČOS pro XVI. všesokolský slet 2018, článek br. Zdeňka Bartáka, hudebního dramaturga XVI. všesokolského sletu o přípravě hudebních složek sletových skladeb
 • Listopad 2016 - elektronické vydání - zpravodajství a fotogalerie z předvedení hromadných skladeb ČOS pro XVI. všesokolský slet


Kontakty:
pro zájemce o nácvik, dobrovolnictví: odbor.vsestrannosti@sokol.eu
pro média: Zdeněk Kubín, e-mail: zkubin@sokol.eu, tel. 257 007 332, mobil 724 325 234Partneři