Členské spolkové příspěvky ČOS rok 2017, Sletová známka pro roky 2017 a 2018 / 17.01.2017

2. zasedání V ČOS (25. - 26. 11. 2016) schválilo navýšení členského spolkového příspěvku pro rok 2017 pro žactvo (do 18 let vč.) a seniory (od 65 let vč.) na 200 Kč/rok.  Členský spolkový příspěvek na osobu dospělou (19 – 64 let) zůstává ve výši 500 Kč/rok.

Dále 2. zasedání V ČOS schválilo zařazení sletové známky jako povinnou známku pro všechny členy ČOS pro roky 2017 a 2018 ve výši 50Kč.


Pro více informací a nákup známek kontaktujte paní Simonu Rysovou tel.: 257 007 341, e-mail: srysova@sokol.eu nebo paní Miroslavu Košlerovou, tel.: 257 007 360, e-mail: mkoslerova@sokol.eu