NOC SOKOLOVEN – manuál 2018

NOC SOKOLOVEN 21. 9. 2018

Plakát na rok 2018

Plakát bude obdobný jako v minulých letech, chceme zachovat jednotný vizuální styl. Opět jej připravila Dominika Petrtýlová. Pokud máte k provedení plakátu dotaz, komentář, popř. i pochvalu, můžete tak učinit na webových stránkách autorky.

"Ručně malovaný plakát pro Noc sokoloven 2016 odkazuje na tradici malovaných plakátů Sokola. Na plakátu vidíte výjev malovaný technikou akvarelu, kdy lidé se soumrakem směřují do sokolovny na Noc sokoloven. Volný pruh dole slouží k vepsání základních informací o akci – datum, čas a odkaz na webové stránky – kde by se měly nalézat detailnější informace. Plakát by měl sloužit i jako poutač pozornosti pro lidi z řad veřejnosti, nejen oznámení pro členy Sokola."

Důležité

​​​​Rádi bychom, aby na webu www.sokol.eu byly zveřejněny veškeré programy přihlášených jednot, a to nejlépe prostřednictvím odkazu na váš web, popř. jiné stránky, kde bude program uveřejněn. Prosím tedy jakmile zveřejníte program, zašlete nám link na e-mail: kpohlova@sokol.eu. Pokud víte, že váš program nikde na internetu nebude, i tak mi ho zašlete, ať ho dáme alespoň na web ČOS. Děkuji.


Program pro inspiraci


 • ​Prohlídky sokolovny
  - komentované
  - s úkoly pro děti (něco udělat, něco najít, něco zjistit; bobřík odvahy apod.)
 • Prezentace sokolovny
  - promítání videí, fotek
  - přednášky z historie a architektury sokolovny
  - beseda s pamětníkem- přednáška na zajímavé téma s pozvaným hostem
 • Malá výstavka k sokolovně
 • Přespání v sokolovně
 • Prezentace činnosti – různá vystoupení
 • Program pro dospělé (zase po letech si skočit přes kozu, pohoupat se na kruzích atp.)
 • Program venku kolem sokolovny – opékání buřtů, pouštění draků
 • Orientační běhy v interiérech a okolí sokolovny
 • Kultruní program – divadla, vystoupení atp.


Kontakt:
Mgr. Kateřina Pohlová
Vzdělavatelský odbor ČOS
telefon: + 420 257 007 269
email: kpohlova@sokol.eu