Tato akce již proběhla!

Konference Sport v Sokole / 06.11.2016

Česká obec sokolská pořádá v rámci letošního Roku sportu konferenci na téma Sport v Sokole (Historie a současnost). Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost s vývojem sportovních odvětví v Sokole. Srdečně zveme zájemce na tuto významnou akci.

Kdy: středa, 23. listopadu 2016 od 9:00 do 16:30
Kde: 50°5'0"N, 14°24'18"E

Česká obec sokolská, její Vzdělavatelský odbor a Odbor sportu, pořádá v rámci letošního Roku sportu konferenci na téma Sport v Sokole (Historie a současnost). Smyslem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost s vývojem sportovních odvětví v naší nejstarší tělocvičné a sportovní organizaci založené již v roce 1862. Program je připravován s odborníky na danou tematiku z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, České olympijské akademie, Odboru sportu a historiky ČOS. V diskusi předpokládáme výměnu názorů a zkušeností v této společensky významné oblasti.

Konference se koná ve středu 23. listopadu 2016 od 9.30 hodin v aule Tyršova domu, sídle ČOS, Újezd 40/450, Praha 1 – Malá Strana.

Srdečně zveme zájemce z řad ČOS i nesokolské veřejnosti na tuto významnou sportovně-vzdělávací akci.

Potvrzení účasti do 16. 11. 2016.

Informace: Odbor sportu ČOS, Zdeňka Bišková, tel.: 257 007 387, e-mail: zbiskova@sokol.eu

PROGRAM:

09.00 Registrace účastníků

09.30 Zahájení – Ing. Hana Moučková, starostka ČOS


I.blok: Historie sportů v Sokole

09.40–10.20 Prof. PhDr. Marek Waic, CSc., ved. katedry kinantropologie FTVS UK Praha
Sport v Sokole z historické perspektivy (do r. 1938)

10.20–10.35 Mgr. Milena Strachová, Ph.D., ved. katedry spol. věd a managementu FSS MU Brno
Počátky legendární tělocvičné jednoty Sokol Brno I

10.35–11.00 PhDr. František Kolář, CSc., místopředseda Českého olympijského výboru
Sokolové – průkopníci česko-francouzského přátelství

11.00 –11.10 Přestávka

11.10–11.25 PhDr. Jan Boris Uhlíř, Ph.D., místostarosta Sokolské župy Jana Podlipného
Sokol v protektorátu

11.25–11.35 PhDr. Karel Šplíchal, CSc., místostarosta Sokolské župy Jana Podlipného
Za války

11.35–11.50 Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc., Vzdělavatelský odbor ČOS
Sokol v zahraničí

11.50–12.05 Mgr. Kateřina Wágnerová, vedoucí oddělení Vzdělavatelského odboru ČOS
Vliv Sokola na gruzínskou všestrannost a sport

12.05–12.30 Mgr. Jan Lomíček, Mgr. Šárka Rámišová a Mgr. Lucie Swierczeková
Představení sbírek ČOS deponovaných v Národním muzeu (mj. ukázky historických filmových materiálů – Bedřich Šupčík, příprava na olympiádu v Berlíně 1936)

12.30–12.45 Diskuse

12.45–13.30 Přestávka na oběd


II.blok: Sokolové na olympiádách, sportovní svazy

13.30–14.00 Zdeněk Škoda, Česká olympijská akademie
Sokolští olympionici

14.00–14.15 PhDr. Jiří Kubička, FIG
Miroslav Ejem, Zdeněk Vrbenský, CEV - Spirit

14.15–14.30 Věra Růžičková, olympionička z OH v Londýně v r. 1948
Sporty v Sokole 1990–2000

14.45–15.00 Mgr. Petr Syrový, předseda Odboru sportu ČOS
Sporty v Sokole 2000–2016

15.00–15.45 Promítání (ukázky: Sokol Gala 2012), diskuse

15.45–16.00 Závěr

Na závěr konference budou vyhlášeni TOP sportovci v rámci Roku sportu 2016.

Tato akce již proběhla!