Tato akce již proběhla!

Hudebně pohybové hry a hlasový projev / 04.01.2017

Kdy: sobota, 27. května 2017
Kde: 50°5'0"N, 14°24'18"E

Přihlášky do: čtvrtka, 11. května 2017

První část semináře bude obsahovat ukázky činností a her, které mají přesah do hudebně-pohybové výchovy, hlasové výchovy a rozvoje sluchové pozornosti dětí. Využijeme víčka od PET-lahví, kindervajíčka, igelitové sáčky a další všední věci nevšedním způsobem. Mgr. Milena Kmentová. V druhé části semináře si osvojíme v praxi zásady hlasové hygieny. Jednotlivá cvičení budou zaměřena na práci s dechem, hlasem a artikulací. Lektorkou bude Mgr. Magdaléna Gracerová.

Poplatek

Člen ČOS: 350 Kč

Veřejnost: 700 Kč

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování doškolení v rozsahu 6 hodin.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-045

Kontakt

Dana Absolonová, DiS., e-mail.: dabsolonova@sokol.eu, tel.: 257 007 261, mob.: 603 913 213

Tato akce již proběhla!