Zdravice Vratislava Chvátala, předsedy Klubu českých turistů, k 155. výročí založení Sokola / 28.03.2017

Vážení členové České obce sokolské,

s potěšením vás zdravím v roce 155. výročí založení Sokola a za Klub českých turistů se řadím do symbolického zástupu gratulantů, abych vyjádřil velký dík za dlouholetou vzájemnou spolupráci a podporu. Je historickou skutečností, že bez osvíceného přístupu a iniciativy sokolských funkcionářů Dr. Viléma Kurze st. (předsedy Národní jednoty Pošumavské) a Dr. Františka Čížka (předsedy Národní jednoty Severočeské) by Klub českých turistů nevznikl – určitě ne již v roce 1888. Činnost Sokola i KČT vychází z bohatých vlasteneckých tradic a oba spolky vždy dbaly na realizaci všestranného programu s pozitivními vlivy na komplexní rozvoj osobnosti členů. Po vzniku samostatné republiky v roce 1918 se Sokol i KČT staly pevnou součástí demokratického prostředí mladého československého státu. K významné vzájemnosti, spolupráci a podpoře došlo v průběhu 2. světové války a později až do sjednocení tělovýchovy, kdy Klub českých turistů vytvořil zázemí a napomáhal v činnosti činovníkům tehdy zakázaným spolkům jako byl Sokol nebo Skaut.

Přeji sokolům zdravé tělo i zdravý duch a do dalších let mnoho radosti při naplňování všestranného tělovýchovného, sportovního a kulturního programu pro členy i veřejnost.

Nazdar!

Vratislav Chvátal

předseda Klubu českých turistů