Společnost Horolezecká abeceda připomněla 155. výročí založení Sokola / 20.02.2017

Společnost Horolezecká abeceda, o. s. je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením zájemců o horolezeckou činnost a horolezeckou metodiku bez rozdílu národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení. Na svých webových stránkách připomněli 155. výročí založení Sokola.