Soutěže pro seniory i děti a mládež / 28.03.2017

Zapojte se do dvou soutěží v tomto roce. První nese název Sletové perličky a je určená seniorům a jejich vzpomínkám na všesokolské slety. Druhá se jmenuje Příběhy sokolských legionářů a po jejich stopách se vydají děti a mládež.

Sletové perličky

Napište povídku o tom, co zvláštního jste zažili na všesokolských sletech. Povídka může být napsána jakoukoliv formou. 

Termín odevzdání je do 20. 5. 2017.

Bližší podmínky se dočtete na tomto odkaze.

Příběhy sokolských legionářů

V jednotách si děti utvoří maximálně 3členné pátrací týmy, které se budou zajímat o členy Sokola, kteří byli legionáři, a budou se snažit zjistit údaje o jejich životních osudech. Formou vyprávění s možností přiložení fotografie popíší, co se o sokolském legionáři dověděly.

Termín odevzdání je do 20. 5. 2017.

Bližší podmínky se dočtete na tomto odkaze.