Časopis SOKOL

Časopis SOKOL

73. ročník, vydává Česká obec sokolská - IČO 00409537
Navazuje na časopis Sokol vydávaný v Praze od roku 1871 a Sokolský věstník vydávaný od roku 1897. Od roku 2011 vychází v elektronické podobě jako e-Sokol. Od roku 2013 vychází čtvrtletně také v tištěné verzi.
Adresa redakce: ČOS - tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1,Tel./fax.: 257 007 332
E-mail: redakce.sokol@seznam.cz
Redakce: Zdeněk Kubín, zkubin@sokol.eu

Uzávěrka jednotlivých vydání: vždy k poslednímu dni předchozího měsíce před měsícem vydání.

PŘEDPLATNÉ
předplatné tištěných vydání pro rok 2017 činí 196,- Kč – ČR,

(pro zahraničí + poštovné za 4 výtisky ročně)

Kartotéční objednávkový lístek předplatného na rok 2017 kez stažení zde

INZERCE
Ceník a podmínky inzerce ke stažení zde


AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Časopis Sokol ve svém listopadovém elektronickém vydání přináší řadu zajímavých zpráv a informací: o podzimním zasedání Výboru ČOS a oceněných sestrách a bratrech, o srazu župních náčelníků a náčelnic, o srazu župních zdravotníků (na němž se vedle dalších informací hovořilo rovněž o zdravotním zajištění sletu). Nechybí samozřejmě sportovní zprávy – ať již z oblasti sportovní všestrannosti, tak z oblasti výkonnostního a vrcholového sportu. Náčelník ČOS Petr Svoboda hovoří ve svém úvodním slově a přípravách na XVI. všesokolský slet.

Sletový magazín


Září 2017


Časopis Sokol ročník 2016                                      

Prosinec 2016

listopad 2016

říjen 2016

srpen/září 2016

Červen/červenec 2016

Květen 2016

Duben 2016

Březen 2016

Únor 2016

Leden 2016