Předsednictvo odboru sportu

Dne 7. 5. 2016 se konala valná hromada sportů registrovaných na odboru sportu ČOS, na které bylo zvoleno nové předsednictvo odboru sportu ČOS na období červen 2016 - červen 2019.

Předsednictvo odboru sportu

(zvolené na VH OS ČOS dne 8.5.2019)