Česká obec sokolská

Sokolské sbírky

Archiv, knihovna a sokolské sbírky spadají pod Historicko-dokumentační oddělení, které dokumentuje sokolskou činnost po celém světě. Sbírkové předměty a archivní materiály jsou tvořeny především dary a pozůstalostmi. Přístup k předmětům a dokumentům, včetně starých periodik, župních almanachů a sborníků je možný po předchozí domluvě a pouze prezenčně. Upozorňujeme badatele, že archiv České obce sokolské je uložen v Národním archivu a v archivu Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea.

Sokolské sbírky uložené v Historicko-dokumentačním oddělení ČOS obsahují:

  • trojrozměrné sokolské předměty
  • sbírku fotografií – jedná se převážně o fotografie z všesokolských sletů
  • sbírku sokolských pohlednic
  • sbírku sokolských hudebnin
  • sbírku gramofonových desek – jedná se převážně o hudbu ke sletovým skladbám a sokolské pochody, v současné době probíhá digitalizace desek
  • sokolské kroje – kroje půjčujeme pouze členům Sokola pro slavnostní příležitosti
  • ucelené pozůstalosti členů Sokola

Trojrozměrné předměty, fotografie a zajímavé publikace či dokumenty jsou vystavovány při různých významných příležitostech, například při všesokolských sletech. Tvoří také součást panelových výstav v prostoru hlavního vchodu do Tyršova domu. 

Naše sbírky nadále rozšiřujeme přijímáním dalších předmětů vážících se k činnosti Sokola – knihy, materiály, písemnosti, předměty atp. Pokud chcete sokolské předměty a materiály darovat, obraťe se na nás. 

Kontakt: 
Mgr. Martin Klement, Ph.D.
historik, dary a pozůstalosti
e-mail: mklement@sokol.eu
tel: +420 257 007 274

 

 

 

 

 

 

Knihovna

Knihovna je tvořena převážně sokolskými periodiky, příručkami a publikacemi, almanachy sokolských žup a jednot, knihami se sokolskou či legionářskou tématikou. Dále ji tvoří ucelené knihovny z pozůstalostí členů Sokola. Postupně zveřejňujeme seznam knih.

 

Nejčastěji mají badatelé zájem o nahlédnutí do časopisu Sokol, časopisu Věstník sokolský nebo do obrázkového týdeníku Jas

Do knih a periodik je možné nahlédnout po předchozí domluvě, a to pouze prezenčně. Knihy a periodika je možné nafotit si vlastním fotoaparátem. 

Rozhodli jste se psát bakalářskou či diplomovou práci o Sokole a nevíte si rady s konkrétním tématem? Obraťte se na Historicko-dokumentační středisko, rádi vám poradíme a poskytneme konzultace. 

Publikace v knihovně využíváme pro tvorbu Vzdělavatelských listů, které vychází čtyřikrát za rok jako příloha časopisu Sokol. Jejich obsah je zaměřen na významné události spjaté s historií Sokola. Starší čísla jsou volně ke stažení: Vzdělavatelské listy

Putovní výstavy

Sokolské sbírky a knihovnu využíváme k vytváření panelových výstav. Výstavy se zaměřují na sokolská témata. Jednotlivé výstavy jsou přenosné v podobě tzv. rollup bannerů. 

Výstavy zapůjčujeme primárně sokolským župám a jednotám. V případě zájmu je však po domluvě a za předpokladu, že bude výstava

 

 

v daný termín volná, možné výstavu zapůjčit i k nesokolským příležitostem. 

Více informací o možnostech a podmínkách zapůjčení naleznete na tomto odkazu: Sokolské výstavy.

Roll-upové výstavy k zapůjčení nabízí také Československá obec legionářská. Více informací o výstavách a možnostech vypůjčení naleznete na tomto odkazu: Výstavy ČsOL.

 

Fotoarchiv

Nově Vám nazíme k nahlédnutí a případně k využití fotografický archiv ČOS. Ten čítá stovky fotografií, sokolských pohlednic a dalších reklamních a propagačních materiálů, jež svým obsahem dokumentují prakticky celou škálu projevů existence sokolského hnutí. Zpřístupněný fotoarchiv najdete ZDE.

Sbírka je neustále doplňována; jednak nákupy, jednak dary z individuálních pozůstalostí a sbírek.

Od roku 2022 je archiv postupně digitalizován. To znamená, že i Vy máte na těchto stránkách příležitost potkávat se znovu a znovu se stále novými a ještě novějšími – nejen těmi veskrze předvídatelnými, ale i těmi méně očekávatelnými – „momentkami“ ze života Sokola.

Jestliže budete mít jakékoli doplňující informace k jednotlivým fotografiím atd., budeme Vám za jejich poskytnutí, případně jakoukoli jinou formu zpřístupnění zavázáni hlubokým respektem.

V případě zájmu o některé materiály k zveřejnění, autorské tvorbě atd. nás prosím kontaktujte na: mklement@sokol.eu.

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace