Česká obec sokolská

Naše projekty

Hlavní projekty České obce sokolské reprezentují sokolské aktivity v celé jejich šíři, ať jde o výkonnostní sport, sportovní všestrannost, kulturu, historii či přispívání ke společenskému životu jak ve městech, tak v malých obcích. Každý z nich také odpovídá jedné z pěti klíčových hodnot Sokola: Sport - Občanství - Komunita - Osobnost - Laskavost. Zapojují se do nich župy a jednoty z celé České republiky. Ať už v programu pohybové gramotnosti pro nejmenší, při sportovně-kulturních akcích nebo v projektu darování krve.

 

 

Projekty

Se Sokolem do života

Pohybová gramotnost pro předškoláky

Program pro nejmenší děti v mateřských školách, v sokolských jednotách i ve sportovních klubech. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 počet cvičících dětí i zapojených subjektů roste, letos jde už o skoro 1500 školek a 81 tisíc dětí!

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

SPORT, OSOBNOST

Více

Noc sokoloven

všichni do Sokola

Celorepublikový den s historií a architekturou Sokola si dává za cíl seznámit veřejnost s tím, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí.

Sokolové během Noci sokoloven veřejnosti představují nejen historii svých jednot a budovy samotné, ale i to, co se v sokolských jednotách děje a jak se mohou zájemci případně zapojit.

KOMUNITA, SPORT, OBČANSTVÍ

Více

Sokolský běh republiky

Oslav republiku pohybem!

28. října slavíme založení samostatné republiky Sokolským během republiky! Kdo jiný než my, sokolové, kteří hráli při vzniku samostatného Československa klíčovou roli, a jak jinak než pohybem! Přidat se může každý, kdo má tuto zemi rád jako my.

Sokolský běh republiky se koná od roku 2019 a je organizován převážně (ale nejen) sokolskými jednotami. Závody mají délku 5 až 10 kilometrů, na řadě míst se konají i kratší dětské běhy. Největší akcí bývá pražský běh se zázemím v Tyršově domě na Malé Straně, kdy účastníci v národních barvách běží do Petřínských sadů.

SPORT, KOMUNITA, OBČANSTVÍ

Více

#BeActive Sokol spolu v pohybu

Týden sokolského cvičení pro veřejnost

Týden akcí v sokolských jednotách z celé republiky, které veřejnosti představují celou šíři sportovních, pohybových, kulturních i společenských aktivit Sokola. Každoročně se v tomto týdnu přijde do sokoloven podívat a vyzkoušet sokolské aktivity přes deset tisíc návštěvníků. Pro řadu z nich se tato zkušenost stane důvodem zapojit se do činnosti sokolských jednot.

Sportovní akce, jako otevřené cvičební hodiny, závody a turnaje jsou určené především rodinám. Na mnoha místech je možné si otestovat fyzickou kondici a zjistit, jak na tom jste!

SPORT, KOMUNITA, OSOBNOST

Více

Sokol roku

Ocenění sokolských osobností

Oceňujeme nejlepších osobnosti z našich řad. Stávají se jimi sportovci, kteří Sokol i Českou republiku reprezentují na světových akcích, stejně jako cvičitelé, kteří svým nadšením budují lásku k pohybu u generací našich členů.

Oceněné osobnosti či oddíly jsou vybírány napříč celým hnutím a všemi obory sokolské činnosti. Na slavnostním pódiu tak vedle sebe stojí čeští reprezentanti, lidé, kteří svůj volný čas obětavě věnují mládeži ať už jako cvičitelé nebo vedoucí sokolských kulturních souborů, nebo ti sokolové, kteří v minulém roce významně přispěli k rozvoji své komunity a občanského života.

KOMUNITA, SPORT, OSOBNOST

Více

Cvičím se Sokolem

Cvičte pořád, cvičte správně, cvičte se chutí!

Cvičte pořád, cvičte správně, cvičte se Sokolem. Vše potřebné najdete ve videoseriálu České obce sokolské #cvičímsesokolem. Instruktážní cvičební videa pro všechny věkové kategorie připravují sokolští metodici ve spolupráci se známým sportovním youtuberem Tomášem Touhou a k vidění jsou na youtubovém kanále České obce sokolské a jejích sociálních sítích.

SPORT KOMUNITA

Více

Památný den sokolstva

Významný den České republiky

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy boji za svobodu, demokracii a samostatnost.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí v roce 1941, kdy gestapo zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo.

Od roku 2019 se Památný den sokolstva připomíná i jako významný den ČR.

OBČANSTVÍ

Více

Sokolská kapka krve

Daruj to nejcennější - život

Laskavost je naší hodnotou, proto podporujeme naše bratry a sestry, kteří pravidelně darují krev v rámci akce Sokolská kapka krve. Každý rok se počty dárců zvyšují, a to nám dělá radost.

Chceme tak rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností. Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život. Dejme ostatním pocítit, že sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají.

LASKAVOST

Více

Sokolgym 2021

Sokolský festival ve 4 městech

Chceme představit současný Sokol ve 4 vybraných regionech, ukázat, čím se zabýváme, co umíme, co u nás zájemci mohou hledat a také najít. Chceme ale také prezentovat sokolské hodnoty a především roli Sokola ve společnosti, význam naší činnosti pro dobrou kondici celé populace a důležitost aktivit sokolských jednot pro soudržnost místních komunit i celé české společnosti. Přesně podle znění naší mise: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.

Více

Šibřinky

Sokolské plesy, bály, tancovačky

Šibřinky jsou tradiční součástí společenského života českých obcí - první se konaly již v 19. století. Na popularitě nic neztratily - každoročně sokolské jednoty uspořádají od ledna do konce března několik set plesů, maškarních bálů, masopustů či tancovaček.

Přijďte na šibřinky ve vaší obci i vy. Zatancujete si, užijete společenského života, poznáte místní sokolovnu a také se zapojíte do tradice, která sahá až do dob českého národního obrození. Šibřinky už sice nemají tehdejší apel boje za českou věc, význam pro budování místní komunity jim ale zůstal!

KOMUNITA, LASKAVOST

Více
Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace