Sokolové uctili památku svých hrdinů při Památném dni sokolstva / 10.10.2018

Na desítkách míst po celé republice uctili v pondělí 8. října sokolové památku tisíců členů sokolského hnutí, kteří přinesli nejvyšší oběti při obraně svobody českého a slovenského národa a demokratických a humanistických ideálů, na nichž byl Sokol založen. Tradičního pietního aktu v Tyršově domě se pak zúčastnily nejvyšší činovníci České obce sokolské a jejich hosté z řad představitelů státu, sportovních a společenských organizací. S pozdravem vystoupil i velvyslanec Slovenska v ČR Peter Weiss.

„Odkaz sokolů, kteří položili své životy a na jejichž oběti dnes vzpomínáme, v sobě nese výrazné poselství i pro současné generace - vlastenectví, obrana demokracie a úsilí o zachování národní integrity,“ řekla na pietním aktu v Tyršově domě starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Slovenský velvyslanec Peter Weiss zdůraznil význam, který měli sokolové při vzniku republiky v roce 1918. „Je nutné připomínat i jejich úlohu při následné obraně Slovenska, kde sokolové zapojení do jednotek tzv. Stráže svobody byli součástí ozbrojených složek nového státu,“ uvedl Peter Weiss.


„Mám obrovskou radost, když vidím, že Sokol je stále živoucím hnutím, čehož byl nejlepším důkazem letošní XVI. všesokolský slet. Ten jsem navštívila a byl to pro mne velký zážitek,“ dodala senátorka Jitka Seitlová.

„Je trochu ostuda, že český stát tak chabě podporuje organizaci, které za tolik vděčí,“ připomněl předseda partnerské sportovní organizace, České unie sportu, Miroslav Jansta.

Česká obec sokolská se už od roku 2013 snaží, aby stát zařadil Památný den sokolstva na seznam významných dnů. „Mám radost, že právě v roce 100. výročí samostatnosti se podařilo tuto ideu dostat na půdu parlamentu v podobě konkrétní poslanecké iniciativy,“ uvedla starostka ČOS Hana Moučková.

Památný den sokolstva každoročně připomíná oběti, které sokolové přinesli při vzniku a obraně samostatné republiky. Stáli u zrodu československých legií i samostatného Československa, za svobodu národa bojovali v domácím i zahraničním odboji během 2. světové války i po ní. Datum 8. října připomíná události z roku 1941, kdy byl výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Sokol zlikvidován. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě. Mučení a věznění v koncentračních táborech nepřežily tisíce z nich.