Památný den sokolstva Významným dnem České republiky? Návrh získává podporu poslanců / 08.11.2018

Bude Památný den sokolstva zařazen do českého kalendáře jako Významný den České republiky? Rozhodnutí se blíží, v nejbližších měsících bude návrh na tuto legislativní změnu, kterou předložila skupina poslanců v čele s Václavem Klausem ml. (ODS), projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Starostka ČOS Hana Moučková i další sokolští představitelé proto v současných dnech intenzivně jednají o podpoře návrhu mezi poslanci napříč politickými stranami. Řada z nich už svou podporu přislíbila.

„Velmi mile mne překvapil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Radek Vondráček (ANO), který návrh podporuje. Nejen proto, že návrh považuje za správný, ale i díky své osobní zkušenosti.Jeho dědeček byl velký sokol a za války téměř přišel o život. Bylo vidět, že toto téma na něj silně působí,“ řekla starostka ČOS Hana Moučková. Stejně pozitivně reagoval i místopředseda klubu poslanců ANO pan Pavel Pustějovský a také místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Pikal (Česká pirátská strana), který dokonce přislíbil, že návrh podpoří celý parlamentní klub Pirátů, který čítá 22 poslanců.

Návrh na zařazení Památného dne sokolstva mezi Významné dny České republiky podle zákona 245/2000 sb. předložil poslanec za ODS Václav Klaus ml ve spolupráci se zastupitelem Jihomoravského kraje Michalem Doleželem. Návrh by se mohl dostat už na pořad jednání prosincové schůze sněmovny a k přijetí budou zapotřebí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců, kterých je celkem 200. Důležitý tak zřejmě bude každý hlas.

„Nechci říkat, že teď, nebo nikdy. Ale na druhou stranu – prosadit Památný den sokolstva jako Významný den České republiky je dlouhodobým cílem ČOS, a v současné chvíli jsme tak daleko jako nikdy před tím. Je to zásluha celého hnutí, ale rozhodně ještě nejsme v cíli,“ uvádí starostka Moučková. Podle ní ale není vůbec jisté, že návrh sněmovnou projde. „Ten poslední krok je ještě dlouhý. Proto je potřeba, abychom se všichni v Sokole pokusili návrhu pomoci. Kdokoliv máte možnost v regionu přesvědčit Vaše poslance, aby pro „Památný den" hlasovali, prosím, zkuste to. Jinak, než společně neuspějeme,“ vyzývá starostka ČOS Hana Moučková.