Prosincové vydání časopisu Sokol přeje úspěšný nový rok 2019 / 19.12.2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zákon, který vyhlašuje Památný den sokolstva významným dnem České republiky. Hradní stráž oslavila 100. výročí svého vzniku – sokolové tehdy byli u toho, a tak je samozřejmé, že zástupci ČOS byli mezi prvními gratulanty. Stoleté jubileum slavili i bratři a sestry na Slovensku – vznik první sokolské jednoty v zemi, a to ve Skalici. A mnoho dalších zpráv o dění v Sokole – to je prosincové vydání časopisu Sokol, které vyšlo v týdnu před vánočními svátky.

V časopisu Sokol je rovněž vložen plakát k filmu Dobrý život sokola Bendy – film měl svoji předpremiéru v době konání XVI. všesokolského sletu, do svého vánočního vysílacího programu – na 26. 12. 2018 od 17.00 hod. – ho rovněž zařadila Česká televize, ČT 2. Projekci tohoto filmu si mohou objednat sokolské tělocvičné jednoty a župy – informace k objednání naleznete v přiloženém letáku zde.

Prosincové vydání časopisu Sokol zde

Metodické listy ke stažení zde

Vzdělavatelské listy ke stažení zde