Předplatné časopisu Sokol v roce 2019 / 04.01.2019

Stejně jako v předchozích letech, i na rok 2019 je možné předplatit si tištěné vydání časopisu Sokol. Výše předplatného zůstává v nezměněné výši, tedy 196,- Kč (pro zahraničí + 4x poštovné). Časopis bude vycházet obdobně jako v roce 2018 – první dvě vydání ve čtvrtletí jsou elektronická, poslední měsíc ve čtvrtletí vychází v tištěné podobě. V létě vycházejí dvě dvojčísla – červen/červenec a srpen/září. Předplatné se tedy týká čtyř tištěných vydání (březen, červen, září, prosinec).

Předplatné je potřeba uhradit nejpozději do poloviny března, a to bankovním převodem, případně složenkou nebo v hotovosti v pokladně ČOS. Číslo účtu je 27-7699580257/0100, variabilní symbol 160 2019. K předplatnému je potřebné zaslat do redakce vyplněný kartotéční objednávkový lístek.

Naleznete ho: http://www.sokol.eu

Objednávkový lístek není jen potvrzením objednávky, ale zároveň obsahuje důležitý údaj: adresu, kam časopis zasílat. V minulosti se již stalo, že na účet přišla platba za předplatné, ale již žádný další doplňující údaj – podle pouhého čísla účtu, z něhož platba odešla, redakce nepozná, kam má časopis zasílat.

Objednávkový listek ke stažení zde