12. sjezd ČOS bude volit nové vedení Sokola / 13.06.2019

O víkendu 22.–23. června se v Tyršově domě v Praze uskuteční 12. sjezd České obce sokolské. Vedle hodnocení uplynulého tříletého funkčního období a přijetí cílů a úkolů na období nadcházející bude sjezd volit vedení České obce sokolské – starostu ČOS, místostarosty ČOS, členy Předsednictva ČOS a rovněž některé z komisí.

Sjezd, který se symbolicky koná v největší tělocvičně Tyršova domu, bude slavnostně zahájen v sobotu 22. června 2019 v 10.00 hodin. První den vyslechnou vyslanci, delegáti a oficiální hosté Sjezduzprávu starostky ČOS za období 2016–2019, projedná materiál Strategie 2030, zazní rovněž zprávy programových útvarů ČOS – Odboru všestrannosti, Odboru sportu, Vzdělavatelského odboru, zpráva o XVI. všesokolském sletu, zpráva Ústřední školy ČOS a zpráva Kontrolní komise ČOS.V části věnované ekonomické agendě Sjezd projedná zprávu daňového poradce a zprávy o hospodaření v oblasti hlavní činnosti a o vedlejší ekonomické činnosti. Mezi body sobotního programu bude rovněž implementace elektronické evidence členské základny. Ve večerních hodinách se bude konat 1. zasedání Výboru ČOS, který zvolí nové vedení ČOS, tedy starostu, místostarosty a další členy Předsednictva ČOS.

Nedělní jednání Sjezdu zahájí zpráva o volbě nového Předsednictva ČOS, na níž naváží vystoupení starosty/ky ČOS, náčelníka a náčelnice ČOS, předsedy Odboru sportu ČOS, Vzdělavatele ČOS. Při nedělním jednání budou rovněž zvoleny Kontrolní komise ČOS a Rozhodčí komise ČOS.