Červnové vydání časopisu Sokol / 14.06.2019

Závěr cvičebního roku je zde – ještě předtím, než se rozjedete na prázdniny a dovolené, se můžete seznámit s bohatým děním v Sokole, které zaznamenává červnové vydání časopisu Sokol. To tentokráte vychází již v polovině měsíce.

I červnové vydání má své samostatné přílohy – Vzdělavatelské listy a Metodické listy.

Časopis Sokol si můžete stáhnout zde.

Vzdělavatelské listy naleznete zde.

Metodické listy si lze stáhnout zde.