Letošní #BEACTIVE Noc sokoloven doprovodí živé obrazy / 11.09.2019

Blíží se Noc sokoloven 2019, jedna z nejpopulárnějších sokolských akcí. Ta je od minulého roku součástí projektu Evropské komise Evropský týden sportu (EWOS). Duší Noci sokoloven je už od počátku Kateřina Pohlová, vedoucí oddělení Vzdělavatelského odboru ČOS.

Pokolikáté se už Noc sokoloven koná a jaký je smysl akce?

Letos se Noc sokoloven koná již popáté. Prvně proběhla v roce 2015. Ten rok byl zasvěcen sokolské architektuře a díky tomu vznikl i nápad Noci sokoloven. Tímto dnem jsme chtěli širokou veřejnost informovat o tak výjimečném českém fenoménu, jakým sokolovny jsou. Stavěly se od 60. let 19. století do poloviny 20. století a je na nich vidět jak vývoj architektonických stylů, tak proměna způsobu života a trávení volného času tělocvikem. Dalším cílem bylo otevřít sokolovny nečlenům a ukázat jim, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou případně i zapojit.

Co je námětem letošního ročníku?

Samozřejmě i letos jsme hledali nějaké téma, které by myšlenkově propojilo aktivity v jednotlivých sokolovnách. Inspirovali jsme se opět v sokolské historii a zvolili živé obrazy - fenomén konce 19. a začátku 20. století. Živé obrazy se sestávají z lidí, kteří společně na několik vteřin vytvoří v nehybném stavu dějovou kompozici. Na přelomu 19. a 20. století šlo opravdu o fenomén, vytvářely se kompozice se desítkami lidí na velkých plochách. Živé obrazy zachycující slavné okamžiky české historie byly i součástí sletů, do jejich vytvoření se zapojovaly stovky sokolů a sledovaly desetitisíce diváků.

Letos se v jednotách pokusíme vytvořit živé obrazy na co nejvíce místech s co nejvíce lidmi. Znázornit mohou například jeden den v Sokole, sokolský přebor v libovolném sportu, stavbu sokolovny nebo obecně radost z pohybu. Uvidíme, jak s tímto fenoménem poradí kreativita začátku 21. století. 

Akce má zajímavou vizuální stránku – malované plakáty dnes už nejsou běžné.

V roce 2015 jsme s kolegy vymysleli tzv. Sokolmena. Na noční sokolovně a v měsíčním svitu stál muž v sokolském kroji a hleděl na znak Sokola, který byl promítán na oblohu. Byla to parafráze na Batmana. Autorka kresby Dominika Petrtýlová má svůj osobitý styl, který se nám líbí, ale pro své návrhy potřebuje předlohu. Díky tomu nás napadlo, že od nás každý rok dostane ke ztvárnění jinou sokolovnu, kterou pak zahalí do večerní či noční atmosféry.

Kolik už je letos přihlášených jednot?

Letos zatím skoro devadesát. Jednoty se mohou přihlašovat až do poloviny září, takže toto číslo ještě vzroste.

Co musí jednota splnit, aby se do Noci sokoloven mohla zapojit?

Stačí, když si v termínu Noci sokoloven vymyslí vlastní program, který bude bezplatný a otevřený široké veřejnosti. Je jedno, zda to budou akce pro celé odpoledne a večer, nebo jen proběhnou komentované prohlídky po sokolovně. Pak už jen stačí vyplnit nám přihlášku, která je na webu wwww.sokol.eu, zaslat nám program, který dáme na společný web, a propagovat Noc sokoloven v regionu jednoty.

Kolik sokoloven jste během Noci navštívila vy? Máte nějakou, kterou byste určitě doporučila k návštěvě?

Každý rok mám několik vytipovaných sokoloven po celé republice, které bych opravdu ráda navštívila. Připravuji ale program v Tyršově domě v Praze a jsem při něm i přítomna až do konce. Již tradičně ve 22 hodin stoupám s návštěvníky na střechu tělocvičny a vyprávím jim příběh Tyršova domu. Snažím se ale podporovat jednoty alespoň na dálku. Ať si každý návštěvník na základě programu sokoloven vybere sám, co ho zajímá. Mě pak alespoň těší číst v médiích reportáže z jednot. V loňském roce např. Noc sokoloven v Moravských Budějovicích byla vyhlášena krajem Vysočina za nejlepší akci pořádanou v oblasti volného času dětí a mládeže.