Se Sokolem za kulturou – vystoupení v Michnově paláci pokračují i na podzim

Série kulturních vystoupení v Michnově paláci Tyršova domu, které s úspěchem začaly v jarních měsících letošního roku, pokračuje i na podzim. Představení se konají v krásných barokního prostorách malostranského paláce.

MICHNŮV PALÁC, pátek 4.10.2019 v 19:00 hod.

Koncert smíšeného pěveckého sboru RETRO

Vystoupení  divadelního souboru TESÁRKOVCI


Koncert ( 1.část )

Buoh všemohúcí                                          anonym 14. stol.

Truvérská mše: Obětování, Mezizpěv          Petr Eben

Hinneh ma tov                                              hebrejská 

Ach, aete mu                                                řecká,arr. Vl. Souček

Go down Moses                                           spirituál, arr. Vl. Souček


Divadelní soubor TESÁRKOVCI

Režie a dramaturgie Radka Tesárková 

Dramatické pásmo REPUBLIKA

„Jo – v první republice to bylo blaze!“  - 

Ale bylo to opravdu tak? Jak se tehdy opravdu žilo? 

A jak se nám žije teď?

--- přestávka ---

Koncert ( 2.část )

V dobrém jsme se sešli                                lidová arr. J. Klobouk

Mám já v Hodslavicách                                valašská

Široký, hluboký                                             česká, arr. M. Uherek

Což se mně má milá                                    česká, arr. J. Krček

Vstupenky je možné koupit v na internetu v předprodeji www.goout.net, nebo přímo na místě v Michnově paláci před představením.