Sokol má novou tvář, podklady pro nový vizuální styl už jsou k dispozici / 11.09.2019

Sokol má od září novou tvář. Nový vizuální styl, přijatý v rámci strategie SOKOL 2030 na červnovém 12. sjezdu ČOS, vytvořilo renomované grafické studio Dynamo Design. Ač zcela moderní, vychází vizuální styl z tradičních sokolských grafických prvků, především loga. Řada jednot už v novém stylu od září vytváří své komunikační materiály, pro ostatní připomínáme, že si mohou veškeré podklady stáhnout z internetového úložiště BrandCloud, případně nabízené šablony zpracovat v grafickém programu Canva.

BRANDCLOUD

BrandCloud je nástroj pro sdílení prvků grafického manuálu, specifikaci všech povinných prvků a také všech doporučení k jejich používání. Kromě obecných předpisů bude obsahovat i průběžně vytvářené grafické podklady pro opakované použití i pro inspiraci ostatním župám i jednotám.

Všechny podklady včetně grafického manuálu, nového písma, šablon pro tištěné materiály a také příklady použití jsou ke stažení v prostředí BrandCloud na adrese

https://sokol.brandcloud.pro

Zpočátku bude pro všechny župy a jednoty totožný přístup (byl zaslán jednotám a župám začátkem září). Na úvodní stránce naleznete pokyny k použití grafického stylu, práci s manuálem i spojení na infolinku, kde vám poradí s užíváním, stahováním atp. 

V průběhu podzimu obdrží každá župa a jednota individuální přístup, který umožní komentování práce s manuálem a také sdílení svých výtvorů pro inspiraci ostatním.

CANVA

Canva je nástroj pro práci se šablonami, které budou v návaznosti na manuál připraveny. Canva (https://www.canva.com/) přímo umožňuje úpravu šablon pro komunikaci Vašich akcí bez nutnosti použití dalších grafických softwarů. Jedná se o  nástroj specializovaný na jednoduchou grafickou tvorbu a práci s ní by měl zvládnout každý, kdo už někdy pracoval s nějakým grafickým programem nebo třeba aplikací Power Point. V případě nesnází je na internetu a v rámci Canva nápovědy spoustu   tzv. tutorialů (videonávodů) k různým tématům. K dispozici je i klasická nápověda k jednotlivým funkcím ve formě online dokumentace, která by měla být v českém jazyce, ale někdy může být překlad z angličtiny poněkud krkolomný.

Přístup do Canvy

Přístup do Canvy dostala každá jednota i župa. Tento přístup je jednotný o všechny, což s sebou přináší řadu nevýhod, které je možné částečně eliminovat především respektováním nastavených pravidel ohleduplností a opatrností při editaci.

Největší rizika spočívají v anonymitě těch, kteří zrovna do Canvy pod tímto účtem přistupují, a možnosti upravovat, tedy i mazat, vlastní i cizí návrhy. Prosíme:


 • Nikdy neupravujte cizí návrh, ale vždy využijte možnosti "remix" nebo “použít jako šablonu”, což zaručí, že se originální návrh zkopíruje a vy si budete moci upravit tuto kopii a uložit do vlastní složky.
 • nikdy se nespoléhejte na to, že vaše data jsou bezpečně uložená, a pokud chcete mít jistotu, že o ně nepřijdete, vždy si je stahujte a uchovávejte na svém počítači ve formě obrázků, tiskových pdf apod.
 • každá jednota by si pro přehlednost měla v rámci Canvy vytvořit svoji složku s názvem jednoty. Uvnitř této složky si pak může držet systém jaký chce.
 • pokud chcete využívat Canvu opravdu hodně a nechcete se bát o svoje návrhy, je možné si tuto službu platit zvlášť (služba stojí cca 10 dolarů za uživatele měsíčně). O přístup do účtu grafika@sokol.eu tím nepřijdete a stále si z něho budete moci šablony a návrhy ostatních sdílet do svého vlastního účtu. Pokud věnujete čas nějaké administrativě a ovládáte angličtinu, možná se vám podaří vyjednat pro svou jednotu účet na Canvě zdarma. Vaše jednota je totiž z podstaty věci také nezisková organizace. Podmínky naleznete na webu Canvy zde: https://support.canva.com/account-basics/nonprofit-program/apply-for-nonprofit/.

Tvorba grafiky v Canvě


 • Po přihlášení do Canvy je možné používat prvky vizuálního stylu Sokol jako symbol, písma, barvy, piktogramy (vše je v tzv. Sadě pro značku) a pracovat s předpřipravenými šablonami (složka Složky, kde se objeví další složky s připravenými šablonami)
 • Při práci s novým vizuálním stylem není nutné vycházet z předpřipravených šablon od ČOS, ale je možné si jednoduchým způsobem předělat kteroukoliv šablonu v rámci nabídky služby Canva (přes 50 000 šablon)
 • Obvykle u šablony stačí změnit výchozí text, jeho písmo, celkovou barevnost a případně fotografii. Takhle se dá relativně jednoduše a rychle dojít ke slušnému výsledku.
 • Při práci se symbolem Sokol se vždy řiďte grafickým manuálem na adrese sokol.brandcloud.pro – kapitola Značka / Symbol Sokol.
 • Uživatelé mohou využívat nejen tisíce šablon, ale také dalších grafických prvků od základních tvarů až po ilustrace. Možné je také vybírat z desetitisíců fotografií.
 • Grafika a fotografie se dá třídit a vyhledávat podle toho, zda je zdarma nebo placená. Doporučujeme využívat materiály, které jsou zdarma.
 • Placenou grafiku a fotografie je možné koupit prostřednictvím platební brány přímo v Canvě – pozor ale na ukládání platebních údajů ke kartě, protože k účtu grafika@sokol.eu má přístup potenciálně několik tisíc lidí. Obecně se dá doporučit, že pokud vás nabídka osloví, bude lepší si zřídit vlastní účet Canva.
 • Uživatelé mohou vkládat i svou grafiku v různých formátech:
 • Vektorová grafika musí být ve formátu SVG a při exportu musí mít povoleny tzv. "prezentační atributy"
 • Bitmapová grafika, nebo fotky musí být ve formátu JPEG nebo PNG
 • U každého materiálu je možné zvolit hned několik možností exportu. Canva sama nabízí ten nejvhodnější vzhledem k povaze materiálu – u plakátu nabízí export do tiskového PDF, u FB příspěvku nabízí sdílení atd.
 • Doporučujeme, aby se každý, kdo o tuto službu má zájem, nejprve zorientoval v novém grafickém stylu Sokol (na adrese sokol.brandcloud.pro jsou k dispozici různé ukázky vizuálního stylu a v Canvě už jsou některé šablony předpřipravené), prohlédl si některé videonávody ohledně práce s Canvou a teprve potom se pustil do vlastních výtvorů. Respektujte prosím výtvory ostatních sokolů a chovejte se ohleduplně i v tomto virtuálním prostředí. Pokud se z vás hned v první minutě na Canvě nestal geniální grafik a vaše výtvory podle toho vypadají, tak neztrácejte naději, ČOS plánuje v dohledné době webináře na podporu kvality v oblasti propagační grafiky, kde se můžete dozvědět mnoho užitečných informací. Sledujte především Facebook ČOS a buďte při tom.