Slavíme již 158 let od založení Sokola, víte ale kdy se potkal Tyrš s Fügnerem? / 14.02.2020

Přesné založení Sokola se datuje ke dni 16. února 1862, kdy se v Panské ulici v Praze sešlo několik příznivců Tyršovy myšlenky založit Tělocvičnou jednotou pražskou, jež brzy poté přijala název Sokol. Prvním starostou se stal Jindřich Fügner a prvním náčelníkem právě Miroslav Tyrš, tvůrce ideové náplně. Jak se tito dva muži vlastně potkali, když pocházejí z různých sociálních podmínek a dělí je od sebe 10 let?

Vše začalo v době studií Miroslava Tyrše na filozofické fakultě. Někdy v roce 1858 se mu naskytla příležitost si finančně vypomoct. Od továrníka Eduarda Bartelmuse dostal nabídku stát se soukromým učitelem jeho dvou synů v Novém Jáchymově. Bartelmus zde založil továrnu na výrobu bílého nezávadného smaltu. Zámožná rodina, jejichž podnik vyvážel zboží do celého Rakouska, se hlásila k české kultuře a oba hoši byli vychováváni v českém jazyce. Dostatek volného času a poklidné prostředí v krásné krajině umožňovaly Tyršovi studovat, psát články a věnovat se četbě knih. Středem rodiny byla paní Vilemína Bartelmusová, jejíž zásluhou se v jejich venkovském domě potkávali významní představitelé své doby.


Osudové setkání se však událo kousek vedle, v myslivně Na Králi (nebo také U Krále), která je významná i tím, že z ní pocházela matka Josefa Jungmanna. Sem jezdíval Jindřich Fügner se svojí rodinou na letní byt k rodině vzdělaného lesníka Karla Nittingera, který si zakládal na spisovném českém jazyku. Prvně sem přijeli kolem roku 1858. Někdy v roce 1860 Kateřina Fügnerová s dcerou Renátou navštívily dům Bartelmusů. „Prohlížela jsem si ho důkladně,“ vzpomínala po letech Renáta na první setkání s Tyršem, „nejen proto, že mi byl divný jeho vous, kozí bradka, kterou jsem u žádného z našich známých neviděla, ale též proto, že mi slečna Pavla při procházce kolem obytného domu na můj dotaz, k čemu slouží ta divná lešení, vysvětlila, že je to nářadí, na němž pan Tyrš s hochy ‚turnuje‘. Toužebně bych si přála vidět to ‚turnování‘, o kterém jsem do té doby nic neslyšela.“


Nedlouho poté se Miroslav Tyrš se svými svěřenci vydal do myslivny Na Králi, kde si prvně stiskl ruku s Jindřichem Fügnerem. Ten znal Tyrše z doslechu od svého učitele češtiny Eduarda Novotného a již dlouho si ho přál poznat. Oba muži si i přes desetiletý věkový rozdíl ihned padli do oka, často se setkávali v myslivně a podnikali společné vycházky do okolí. Tentýž rok Jindřich Fügner pozval svého přítele do svého pražského bytu. Tak začalo věrné přátelství, z kterého vzešel Sokol a které bylo bohužel po 5 letech přetnuto Fügnerovou smrtí.


Na obrázcích vidíte br. Tyrše, br. Fügnera, olejomalbu s myslivnou Na Králi a Sokolskou stráž s pamětní deskou umístěnou u myslivny.