Akademie v Tišnově oslavila 30. výročí obnovení Sokola a 90 let provozu nové sokolovny / 26.02.2020

Sokolská jednota v Tišnově se k oslavě 30. výročí obnovení Sokola v Československu připojila uspořádáním sokolské akademie v neděli 9.2.2020. Zároveň jsme oslavili 90 let od otevření sokolovny po požáru v r. 1929. A také 110. výročí od uskutečnění sokolského krajského sletu v Tišnově.

Slet byl dvoudenní a odehrával se v sokolovně a na původním hřišti za sokolovnou, které bylo pro slet vybaveno elektrickým osvětlením a bylo na něm vyznačeno 600 značek. Pro slet byly postaveny tribuny, ve školách byl zajištěn nocleh pro cvičence. Ženy sokolky vařily pro všechny v kuchyni ve staré sokolovně (zde je nyní Fit centrum). Byla to sláva veliká, patronaci nad sletem přijala okresní rada a tehdejší starosta města dr. Seyfert, který vítal přijíždějící Sokoly. K tomu po 3 dny vyhrávala Kmochova kapela.

Letošní akademie byla mnohem prostší. Zúčastnilo se jí celkem 260 cvičenců z naší jednoty a z jednoty Sokol Lomnička. V hale SSK probíhal od 14 hodin pestrý program vystoupení všech oddílů. Po slavnostním nástupu a úvodním slově nastoupili lukostřelci se svým uměním. Ukázky ze cvičení a tréninků byly pro odlehčení střídány písničkami z pohádky Princové jsou na Draka v provedení Karasova divadla. Na ploše se střídala cvičení dětí se cvičením seniorů a dospělých a na všech byla vidět radost z pohybu a nadšení. Karatisté předvedli své bojové umění i ukázku zápasu. Vrcholem představení bylo vystoupení dvou děvčat na zavěšené obruči a také silová gymnastika, kterou předvedli členové gymnastiky dospělých spolu s hosty z TJ Sokol Lomnička. Na ploše cvičili celé rodiny a našly se i takové sokolky, které přišly do sokolovny o berlích. Berle odložily v šatně a pak zacvičily tři skladby bez jediného zaváhání. Z toho je vidět, jak jsou sokolové odolní a oddaní. 

"Snažme se nést myšlenku sokola i dále, neb ona tvoří poklad života jednoty, ona neklame, ona prosta jsouc ve své vznešenosti jako písnička lidová, bude povždy teplem své prostoty hřáti srdce schopná vnímati krásu a povinnost! Nezná osobních a politických bojů nezná okřídlených hesel třídního zápasu a volajíc k sobě všechny duše dobré vůle, dává kvésti květu nejkrásnějšímu lásce k vlasti a národu." (z valné hromady v r. 1910)

Akademie také připomněla obnovení sokolské jednoty v Tišnově, které se uskutečnilo díky aktivitě skupiny kolem bratra Antonína Jeřábka. Základem členstva se staly oddíly zdravotní a rekreační tělesné výchovy, které působily pod ČSTV. Jednota Sokol Tišnov byla v ČOS zaregistrována v r.1992. Dalších téměř 9 let probíhala jednání o navrácení sokolského majetku vč. sokolovny.

Reportáž z akademie v Tišnovské televizi ZDE: