Parkování při akcích Ústřední školy

Je možné parkovat v areálu Tyršova domu?

Ano, nicméně vzhledem ke zpoplatnění parkování v areálu Tyršova domu je nutné závazně nahlásit parkování. Bez nahlášení si účastníci parkování hradí sami. Zájem o parkování tedy prosím sdělte organizátorovi akce, tj. osobě uvedené na pozvánce.

Při příjezdu na vrátnici prosím nahlaste, že jedete na seminář Ústřední školy. Při vjezdu dostanete z automatu vjezdový lístek – ten si prosím schovejte. Při prezenci před akcí požádejte zaměstnance Ústřední školy o vypouštěcí lístek. Ten potom bezprostředně před výjezdem načtete u automatu spolu s vjezdovým lístkem.

Máte k této stránce připomínky? Pošlete je Milanu Hybnerovi – mhybner@sokol.eu.