Akce Vzdělavatelského odboru

Tradiční akce Vzdělavatelského odboru patří pravidelné každoroční přehlídky kulturních sokolských souborů, Noc sokoloven či Památný den sokolstva. Během roku členové odboru reprezentují Sokol při společenských a pietních setkáních. 

Tradiční akce

Noc sokoloven

Noc sokoloven se stala již tradicí. První ročník se uskutečnil v roce 2014. Přihlášené sokolské jednoty každoročně připravují pro návštěvníky pestrý program. Nejčastějšími body programu jsou různé hry a soutěže pro děti, ukázky ze života a činnosti jednot, prohlídky sokoloven, výstavy, loutková divadla, posezení u táboráku a samozřejmě možnost přespání v sokolovnách. V roce 2018 mnohé jednoty v rámci programu připomenuli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Letošní, v pořadí již čtvrtý, ročník se stal rekordním – celkem se do Noci sokoloven 2018 zapojilo 116 jednot. Velké oblibě se každoročně těší Noc sokoloven přímo v Tyršově domě, sídle České obce sokolské.

Na reportáže Noci sokoloven 2018 z jednot se můžete podívat zde.

Památný den sokolstva

V noci ze 7. na 8. října 1941 byli v rámci tzv. "Akce Sokol" gestapem pozatýkáni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % zatčených zaplatilo životem. Následně byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Tyto tragické události si každoročně připomínají sokolové po celé republice v rámci Památného dne sokolstva. Na mnoha místech jsou konány pietní akty k uctění památky padlých sester a bratrů během všech tří domácích odbojů.

Pietní akt probíhá každý rok 8. října také v Tyršově domě, a to za účasti představitelů vlády, zástupců sportovních a společenských organizací, vedení České obce sokolské a samozřejmě pamětníků. 

Jedním z cílů Památného dne sokolstva je to, aby se s touto historií seznámily vhodným způsobem také děti. Proto od roku 2014 vyplouvají kolem 8. října na řeky i potůčky lodičky se světýlky v rámci Večera sokolských světel – jedno světélko, jedna sokolská duše. 

O průběhu Památného dne sokolstva 2018 si více můžete přečíst v říjnovém  vydání časopisu Sokol.

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se tak konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Smyslem výcviků je výuka správné pořadové přípravy, kladení kytic a věnců, zacházení s prapory. Pro zájemce je pokaždé připraven i doprovodný program v podobě prohlídky areálu Pražského hradu či cvičení v Sokole Pražském, první sokolské jednotě na světě.

V roce 2019 proběhnou výcviky v těchto termínech:


Více informací na info@sokolskastraz.cz

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Česká obec sokolská pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Každý rok probíhají dvě přehlídky. Naposledy se jednalo v roce 2016 o IX. národní sokolskou přehlídku pěveckých sborů v Boskovicích a Praze a VI. národní přehlídka sokolských folklorních souborů ve Slatiňanech,v roce 2017 o X. národní přehlídku sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které byl vybrán divadelní soubor pro XVI. všesokolský slet a VIII. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově. Na zvýrazněných odkazech si můžete přečíst články o těchto přehlídkách, které vyšly v jednotlivých číslech časopisu Sokol.
IX. národní přehlídka sokolských loutkových divadel a hostů,
10. – 12. května 2019
; Přerov

XI. národní přehlídka sokolských divadelních souborů a hostů, 27. – 28. 4. 2019, 18. – 19. 5. 2019; Lázně Toušeň

Další akce

Soutěže pro rok 2019

Česká obec sokolská, Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlásila pro rok 2019 několik soutěží:


Vítej líto líbezné 

V sobotu 13. dubna 2019 od 18 hodin se uskuteční velikonoční obchůzka u Svaté Anežky České se sokolskými soubory Vycpálkovci a Rozmarýn. Více informací zde.

Naši furianti

Od února do listopadu 2018 sehraje Divadlo pod Petřínem představení "Naši furianti" nastudované k příležitosti slavnostního zahájení XVI. všesokolského sletu 2018 v Národním divadle. 

Program představení naleznete zde.

Branné závody

V roce 2017 zahájila Česká obec sokolská spolupráci na branných závodech s Československou obcí legionářskou. Nultý ročník se konal 24. října 2017 na Vyšehradě a byl určen pro žáky základních a středních škol. V letošním roce se mohla závodů, probíhajících tentokrát ve více městech, účastnit široká veřejnost. První závod proběhl 15. září opět na Vyšehradě, a to v rámci Festivalu Republika, který zde pořádala Univerzita Karlova. Další závody proběhly 22. října v Olomouci a 26. října v České Třebové.


Akce v župách a jednotách

25. 5. 2019

15 let Formanů: výroční koncert pro celou rodinu

Národopisný soubor Formani Slatiňany a T. J. Sokol Slatiňany vás srdečně zvou koncert u příležitosti 15. výročí vzniku souboru. Více informací zde

23. a 24. 3. 2019

Pražský tajtrlík 

T. J. Sokol Hostivař a Spolek Tyjátr pořádají již 15. ročník přehlídky amatérských loutkových divadel. 

Více informací o programu na tomto odkaze

19. 3. 2019

Čtyři dohody – Jaroslav Dušek

Divadelní hra Dona Miguela Ruize "Čtyři dohody" v sokolovně v Českém Brodě. Představení bylo přesunuto na 19. 3. 2019. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Případné vrácení vstupenek je možné do konce února.

Více informací o představení a vstupenkách naleznete na webových stránkách T. J. Sokola Český Brod

Představení Dva muži v šachu Divadla pod Petřínem

Divadlo pod Petřínem nastudovalo při příležitosti 100. výročí narození Miroslava Horníčka jeho konverzační komedii Dva muži v šachu. Režie se opět ujal Bohumil Gondík. Premiéra představení proběhla 26. 11. 2018. 

Více informací o programu představení naleznete zde.


Pravidelná účast na pietních aktech

Pietní akt k výročí narození prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech

Pravidelně se každý rok 7. března účastníme pietního aktu u hrobu T. G. Masaryka, abychom si připomněli výročí jeho narození. 

Krátký článek z letošního aktu si můžete přečíst v tomto čísle časopisu Sokol. 

Pietní akt k výročí úmrtí prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech

Každoročně 14. září mají sokolové své zastoupení u hrobu prvního československého prezidenta v Lánech, aby si připomněli výročí jeho úmrtí. 

Zástupci České obce sokolské vždy uctí památku položením věnce.

Pietní akt k ukončení druhé světové války na Vítkově

Dne 8. května se sokolové nechybí u Národního památníku na Vítkově, aby si připomněli výročí ukončení druhé světové války. Za ČOS je zde vždy přítomna oficiální delegace zastoupená sestrou starostkou, sejde se tu ale i mnoho dalších bratrů a sester.

O průběhu aktu pak tradičně vychází článek. 

Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu

Sokolové sehrávali při vzniku samostatného státu důležitou úlohu. Položili základ československým legiím, po převratu dočasně nahradili chybějící armádu a policii. Každoročně tak má Česká obec sokolská své zastoupení při pietním aktu na Vítkově.

Dne 28. října 1918 jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. Za ČOS položila věnec sestra starostka Hana Moučková. Nechyběli ani krojovaní sokolové s jedním z historických praporů ČOS. 
Pozvali nás

Aktuálně:

25. 2. 2019

Vzpomínka na Jana Zajíce

Městská část Praha 7 pořádá v pondělí 25. 2. 2019 od 11:30 hodin vzpomínkové setkání u příležitosti výročí 50 let od upálení studenta Jana Zajíce.

Proběhlá pozvání:


 • Rekonstrukce příjezdu T.G. Masaryka do vlasti 22. 12. 2018. Více o průběhu akce si můžete přečíst zde nebo na tomto odkazu.
 • Sto let Hradní stráže 7. 12. 2018. Starostka ČOS Hana Moučková při této příležitosti slavnostně připnula na prapor Hradní stráže repliku stuhy, kterou daroval na prapor Sokola Hradčany roku 1933 Tomáš Garrigue Masaryk. Více se můžete dočíst zde.
 • Sto let českého parlamentu: Slavnostní schůze Sněmovny ke 100. výročí prvního zasedání Revolučního národního shromáždění. Více o slavnostním zasedání si můžete přečíst na tomto odkazu
 • Přednáška z cyklu Dějinám na stopě IV: Úloha Sokola v českých dějinách 13. 11. 2018
 • Tradiční setkání vedoucích představitelů MO a GŠ AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností 2. 11. 2018
 • Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu a tradiční uctění památky padlých čs. legionářů Pod Emauzy 28. 10. 2018
 • Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka na Praze 6 28. 10. 2018. Reportáž z odhalení naleznete zde.
 • Brunch u příležitosti 100. výročí republiky v Obecním domě 7. a 14. 10. 2018
 • Starobohnický den 23. 9. 2018
 • Když Modřany tančí 22. 9. 2018
 • Československý festival 8. a 9. 9. 2018
 • Přednáška Sokolský kroj v proměnách doby pro Klub sokolských seniorů 29. 1. 2018
 • Přednáška Sokol a jeho role v odboji pro základní a střední školy v Národním památníku hrdinů heydrichiády. Více informací si můžete přečíst zde.
 • Pietní akt ke 100. výročí narození armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka 8. 1. 2018. Krátký článek o průběhu aktu naleznete zde.
Účast na národních oslavách 27. a 28. října 2018 v rámci projektu Společné století

Pochod pro Prahu: Slavnostní průvod k 100 letům republiky

V sobotu 27. 10. vyšel krátce po poledni z pražské Kampy slavnostní průvod ke 100. výročí vzniku Československé republiky. V jeho čele kráčeli krojovaní sokolové a legionáři, bez nichž by samostatný stát nevznikl. Za nimi pak v automobilu jel sám první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Průvod prošel kolem Národního divadla, přes Národní třídu a končil na Václavském náměstí. 


Videomaping na Národním muzeu

Ve 20:00 hodin v sobotu 27. 10. se nově otevřená historická budova Národního muzea proměnila na moment v promítací plátno. Připravený videomaping ukázal zaplněnému Václavskému náměstí klíčové momenty naší historie. Následně, za zvuku české a slovenské státní hymny, byly slavnostně našimi krojovanými sokoly vztyčeny státní vlajky. Zároveň bratři a sestry drželi čestnou stráž s praporem, který věnoval TGM sokolstvu v roce 1926.

Doprovodná akce k vojenské přehlídce na Letné

Od 26. do 28. 10. 2018 byla na Letné k vidění vojenská technika jak historická, tak i ta současná. Kromě toho zde bylo mnoho prezentačních stánků všech zúčastněných složek, mezi nimi i stánek České obce sokolské, kde mohli návštěvníci shlédnout výstavu Sokolové u zrodu republiky, video z XVI. všesokolského sletu nebo třeba vyplnit sokolský kvíz. V neděli 28. 10. v 16:30 pak předvedli sokolové spolu s legionáři pódiovou skladbu Republika.