Se Sokolem na kopečky

Mezisletový projekt 2019 – 2024

Jedná se vždy o tři výstupy ročně na známé i zapomenuté vrcholy Čech a Moravy a zakončen bývá symbolicky Rozhlednou Petřín v Praze v rámci všesokolského sletu. Cílem je nejen propagace Sokola, ale hlavně vytáhnout co nejširší veřejnost ze svých domovů a to nejen za krásami naší vlasti a přírody, ale hlavně za pohybem a to hlavně rodin s dětmi.

Akce Se Sokolem na kopečky v roce 2019:
Plán akcí 2019 najdete v termínové listině OV.

Fotografie z akcí najdete na Facebooku OV.