Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů. Informace získáte na e-mailu: akujanova@sokol.eu.


DODATEČNÁ REGISTRACE DO 4. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BYLA OTEVŘENA, pokud byste měli zájem se dodatečně přidat do projektu, vyplňte registraci do 13. 11. 2019.


KDO LETOS CVIČÍ SE SOKOLEM? Stačí kouknout na mapu.

Do loňského 3. ročníku 2018/2019 bylo zapojeno:


  • 48 400 dětí
  • 2 600 pedagogů 
  • 820 mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí


MAPA ÚČASTNÍKŮ 2018/2019


VYHODNOCENÍ PROJEKTU - 2. ročník

PARTNEŘI PROJEKTU