Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů. Informace získáte na e-mailu: akujanova@sokol.eu.REGISTRACE DO 4. ROČNÍKU PROJEKTU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PROBÍHÁ AŽ DO 31. ČERVENCE, TĚŠÍME SE NA VÁS!


Do letošního 3. ročníku 2018/2019 bylo zapojeno:


  • 48 400 dětí
  • 2 600 pedagogů 
  • 820 mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí


MAPA ÚČASTNÍKŮ 2018/2019


VYHODNOCENÍ PROJEKTU - 2. ročník