Časopis SOKOL

Časopis SOKOL

76. ročník, vydává Česká obec sokolská - IČO 00409537
Navazuje na časopis Sokol vydávaný v Praze od roku 1871 a Sokolský věstník vydávaný od roku 1897. Od roku 2011 vychází v elektronické podobě jako e-Sokol. Od roku 2013 vychází čtvrtletně také v tištěné verzi.

ISSN 0489-6718 (Print)

ISSN 2336-8187 (Online)

MK ČR E 17339

Adresa redakce: ČOS - tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1,Tel./fax.: 257 007 332
E-mail: redakce.sokol@seznam.cz
Redakce: Zdeněk Kubín, zkubin@sokol.eu

Uzávěrka jednotlivých vydání: vždy k poslednímu dni předchozího měsíce před měsícem vydání.

PŘEDPLATNÉ
předplatné tištěných vydání pro rok 2017 činí 196,- Kč – ČR,

(pro zahraničí + poštovné za 4 výtisky ročně)

Kartotéční objednávkový lístek předplatného na rok 2019 kez stažení zde

INZERCE
Ceník a podmínky inzerce ke stažení zde


AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

V říjnovém vydání časopisu Sokol samozřejmě naleznete mnoho dalších zpráv, dokreslujících pestrost činností v Sokole. Ať již to jsou třeba účast na veletrhu For Toys či ohlédnutí za letošní Nocí sokoloven, nebo úspěchy sokolských sportovců, jako například zlínských vzpěračů či vítkovických zápasníků. A mnohé další zprávy ze sokolských žup a jednot.

To, jak je život pestrý a rozmanitý, svým způsobem dokládá i říjnové vydání časopisu Sokol a v něm obsažené zprávy ze všech oblastí činností v Sokole. Z témat, která obsahuje, dominují dvě – oslavy Památného dne sokolstva 8. října, který byl letos poprvé slaven jako významný den České republiky, a státní svátek 28. října, při němž jsme si připomínali již 101. výročí vzniku Československa.

Časopis Sokol ročník 2016 

                                

Prosinec 2016

listopad 2016

říjen 2016

srpen/září 2016

Červen/červenec 2016

Květen 2016

Duben 2016

Březen 2016

Únor 2016

Leden 2016