Před 30 lety byl obnoven Sokol / 08.01.2020

"VŠEM SOKOLŮM! Již jsme informovali o tom, že znovu vzniká Čs. obec sokolská. Neuvedli jsme ovšem, kam se mohou zájemci obrátit. Tuto chybu chceme napravit. Sokolové se mohou hlásit na adresách…" Těmito slovy vybízel sokoly inzerát publikovaný 2. prosince 1989 v deníku Svobodné slovo.

Sokolové se měli hlásit na adresy ses. Evaldové a br. Jandáska. Zmiňovaní dva společně s bratry Uhrem, Petrákem, Sejkem a sestrami Čížkovou a Gurskou byli v prosinci na sjezdu pražských žup ve velkém sále Městské knihovny zvoleni členy přípravného výboru prvního sjezdu. Sjezd nemohl být obnovující, protože ČOS byla za minulého režimu zrušena, ale ustanovující – musely se schválit stanovy, aby Sokol získal právní statut.

Tento první ustanovující sjezd, který dnes považujeme za začátek sokolské činnosti po sametové revoluci, se konal 7. ledna 1990 na pražském Výstavišti, tehdy ještě stále s názvem Park kultury a oddechu Julia Fučíka. 

Přijíždějící sokolky a sokoly mile uvítali hosté z Kolína, kteří příchozím hráli Kmochovy pochody. Bratr Vladimír Zámiš ze Sokola Pražského připravil pamětní listy a na formátu A3 portrét prezidenta Masaryka. Sestře Zoře Dvořákové právě vyšla kniha o Tyršovi, kterou dovezli na sjezd přímo z tiskárny. Někteří bratři a sestry dovezli prapory. Sešlo se přes tři tisíce účastníků. Přijeli Slováci i celé předsednictvo zahraničního Sokola. Nechyběla ani Věra Čáslavská.

Zádrhelem při jednání se staly již zmiňované stanovy, v kterých bylo uvedeno krajské a okresní členění ČOS, ne tedy tradiční předválečné rozdělení na župy a okrsky. Přítomným bylo vysvětleno, že v následujících dnech budou muset jednat právě s krajskými a okresními úřady, především o navrácení sokoloven, a že na dalším sjezdu budou projednávány a přijaty další změny. Po tomto vysvětlení byly stanovy schváleny. Na sjezdu se ještě zvolilo prozatímní předsednictvo ČOS: starostou se stal Bořivoj Petrák, místostarostou Miroslav Jandásek, náčelnicí Jana Čížková, náčelníkem Vladimír Janoušek, vzdělavatelem Boris Uher, hospodářem Libor Sejk. Ses. Evaldová byla zvolena náměstkyní starosty pro zahraničí. O stanovách a novém prvním porevolučním předsednictvu mohli hlasovat všichni přítomní.

Sepsáno na základě vzpomínek ses. Evaldové