Sokol spolu v pohybu

LETOŠNÍ ROČNÍK PROBĚHNE V TÝDNU 16. - 22. ZÁŘÍ 2019

Cílem projektu je podporovat po celý rok spolupráci a otevřenost mezi jednotlivými složkami ČOS a veřejností. Hlavní důraz je kladen na zapojení dosud neaktivní veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je pravidelná činnost v Tělocvičných jednotách a významné projekty ČOS zaměřené na rozvoj pohybové gramotnosti celého věkového spektra. Zaklad těchto projektů spočívá v nenásilném a populárním seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola, jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má ambici se stát celoživotní potřebou každého jednotlivce.

Oproti uplynulým ročníkům jsme pro vás na letošní rok připravily malou změnu.

Týden Spolu v pohybu byl vždy koncipován tak, že každý den v týdnu byl určený pro jiné téma. V letošním se nebudeme zaměřovat na jednotlivé dny, ale rádi bychom celý týden věnovali jednomu společnému tématu, a tím by bylo testování zdatnosti u různých věkových kategorií. Za tímto účelem pro vás zpracováváme testové baterie pro celé věkové spektrum. V případě, že vaše akce nabízí možnost otestovat určitou část sokolské i nesokolské veřejnosti, společně s materiální podporou by vám bylo zasláno vše potřebné pro provedení testů. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nebude zaměření vaší akce korespondovat s vyhlášeným tématem týdne, nic se neděje, a vaši akci realizujte dle vašich plánů.

Přijďte si s námi zasportovat nebo si změřit svou fyzickou zdatnost! Kam? Koukněte na naši mapu akcí.

Registrační formulář je k vyplnění zde.

V případě, že se nestihnete přihlásit v termínu nebo pokud nevyužijete materiální podpory, i tak vás prosíme o přihlášení do projektu, abychom váš projekt mohli propagovat a ukázat, co se děje ve vaší jednotě.

Diplom pro letošní ročník si můžete stáhnout i v elektronické podobě.


PLAKÁT AKCE, který si můžete vyrobit na míru


DIPLOM AKCE


PRO SENIORY (60+)


PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY


  • MAPA AKCÍ A MÍST KONÁNÍ 2018 (77 AKCÍ V 57 TĚLOCVIČNÝCH JEDNOTÁCH, 11 729 ÚČASTNÍKŮ)